Dagboek RaphaŽl Waterschoot
19170320 aanvulling verordening aanslaan van woudbomen.
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19170320 aanvulling verordening aanslaan van woudbomen.jpg 61.9K
 
Vorige pagina | Volgende pagina
Indexpagina
of ga terug met de backtoets.

Aanvulling van de Verordening over het aanslaan van woudbomen.
(Wet en Verordeningsblad voor de bezette streken van BelgiŽ, Nr 191 van 31 Maart 1916, bl. 1833 en 1834). Aan de 'Verordening van 22 Maart 1916, J. II. 121/16, over het aanslaan van woudbomen, is volgende wijziging toegebracht, die met ingang van heden in werking treedt. De vroegere Verordening is dienovereenkomstig terecht te brengen en te wijzigen. 1) Bij 2 2 is onderstaand nieuw lid te voegen : ē De inbeslagneming kan ook bij Verordening van een der in 2 1 opgesomde gouverneurs of commandanten bevolen worden, zoover de inbeslagneming al de bomen van een bepaalde soort binnen het ambtsgebied van den betrokken gouverneur of commandant betreft.
2. De tekst van 2 3 luidt voortaan als volgt : De bezitter verliest het recht over de inbeslaggenomen bommen te beschikken, van het ogenblik af waarop het inbeslagnemingsbewijs hem overhandigd wordt, of van het ogenblik af van het van kracht worden der Verordening betreffende de inbeslagneming, uitgevaardigd door den in 2 1 genoemden gouverneur of commandant. Het beschikkingsrecht gaat over op den gouverneur of commandant, die de inbeslagneming bevolen, Brussel, den 20n Haart 1917. Der General-Gouverneur in Belgien, Freiherr VON BISSING, Generaloberst

Vorige pagina | Volgende pagina
Indexpagina
of ga terug met de backtoets.


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013