Dagboek Raphaël Waterschoot
19170319 Tweede uitvoeringsvoorschrift inbeslagneming en gebruiken van gerst.
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19170319 twede uitvoeringsvoorschrift  in beslagnemen en gebruiken van gerst.jpg 65.8K
 
Vorige pagina | Volgende pagina

Indexpagina of ga terug met de backtoets.

Tweede uitvoeringsvoorschrift
tot de verordening van 11 Juli 1916 betreffende het in beslagnemen en gebruiken van de gerst, enz.
1.
Ten gevolge van vermeerderde bezigheid der Gersten-Zentrale » en aangroeiende moeilijkheden bij de aanschaffing van grondstoffen voor de brouwerijen
worden verder leden der « Gersten-Zentrale » benoemd :
1. E. Goethals-Mertens te Meulebeke,
2. Theophiel Baele te Eeklo
als vertegenwoordigers der brouwerijen van hogere gisting in de provincie '
3. Maurice Ongena te Lokeren,
4. Arthur Pollet te Kortrijk
als hunne plaat vervanger
II-
De bestemmingen in de verordening van 11 Vuil 1916 betreffende het in beslagnemen en gebruiken van de gerst enz. zijn ook toepasselijk op die hoeveelheden gerst en mout, welke naar het etappengebied van het 4de leger — inzonderheid van het buitenland — ingevoerd zijn of worden. dientengevolge is het opkopen en vervoeren van ingevoerde gerst en ingevoerd mout, alsook het handel drijven ermede, zonder toelating der « Gertsen-Zentrale » verboden 5§. Het vervaardigen van mout ook uit ingevoerd graan, dat niet door Ie « Gersten-Zentrale » toegewezen is, is verboden 4§. De verdeling ook van ingevoerde gerst en van ['gevoerd mout geschiedt uitsluitelijk door de Gersten-Zentrale» (13). E. 11. 0., den 19 Maart 1917. Der Etappen inspekteur, von SCHICKFUS, General der Infanterie. Gent, drukk. v/h Ad. Floste, N.V.

Vorige pagina | Volgende pagina
Indexpagina of ga terug met de backtoets.


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013