Dagboek RaphaŽl Waterschoot
19170319 Betreffende het verkeer van voertuigen die geschikt zijn om goederen en brieven te smokkelen.
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19170319 betreffende het verkeer van voertuigen die geschikt zijn om goederen en brieven te smokkeln.jpg 70.0K
 
Vorige pagina | Volgende pagina

Indexpagina of ga terug met de backtoets.

Verordening betreffende het verkeer van voertuigen, die geschikt zijn om goederen en brieven te smokkelen.
2 1. 41 de voertuigen (rijtuigen, karren, enz.) met dubbelen bodem, dubbele bankplanken of bokzitvlakken, dubbele zijvlakken en kappen, in het raam en andere delen aan passende kisten enz., die ze geschikt maken voor het smokkelen van goederen of brieven, mogen 14 dagen na de uitvaardiging van deze Verordening niet meer voor het verkeer gebruikt worde , ingeval de tot het smokkelen van goederen en brieven geschikte inrichtingen op dat tijdstip niet verwijderd zijn geworden.
2 2. Rijtuigen, die door den aard van den bouw, van kisten met enkele wanden onder het bokzitvlak of onder de zitplaatsen in het rijtuig zelf voorzien zijn (zoals landauers), mogen verder in gebruik blijven ; de voerder van zulke rijtuigen is evenwel verplicht terstond al de ingemaakte bakken aan de militairen of beambten, die met het onderzoek der voertuigen belast zijn, aan te wijzen en voor hen te openen.
2 3. Overtredingen worden gestraft met ten hoogste 6 maand gevangenis en met ten hoogste 1.000 mark boete, of met ťťn van beide straffen, alsook met de verbeurdverklaring van het rijtuig, om het even wie er de eigenaar van is. gij voorkomend geval zal de overtreder eveneens Wegens het smokkelen van goederen of brieven gestraft worden. De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsoverheden zijn tot oordeelvellen bevoegd.
 Brussel, den 19n Maart 1917. Der General-Gouverneur in BelgiŽ, Freiherr VON BISSING, Generaloberst

Vorige pagina | Volgende pagina
Indexpagina of ga terug met de backtoets.


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013