Dagboek RaphaŽl Waterschoot
19170316 Aangifte aardappelvoorraad.
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19170316 aangifte aardappelvoorraad.jpg 66.7K
  Vorige pagina | Volgende pagina
Indexpagina
GA TERUG MET DE BACKTOETS

Nr 5463. Lokeren, 16 - 3 - 1917.
Mobile Etappen-Kommandatur
BEKENDMAKING
I.
Wie voorraden aardappelen in bewaring heeft, is
verplicht, de voorhande zijnde hoeveelheden bij het Gemeentebestuur
aan te melden, tegen t 5 MAART 1917,
onder opgave van den naam des bezitters, en der plaats
waar de aardappelen gelegen zijn. Uit de melding moet
blijken :
a) Hoeveel aardappelen er nog voorhanden zijn ?
b) Hoeveel hectaren aardappelen de aangever wil beplanten ?
c) Hoeveel plantgoed hij daartoe in zijn bezit heeft ?
d) Hoe groot zijn huisgezin is ?
De verklaringen moeten door het Gemeentebestuur
verzameld, en tegen den M Maart 1917, bij de landbouwafdeling der Kommandantur ingediend worden.
II
Voor zooveel zij hunne voorraden, vroeger, vals of in het geheel niet aangegeven hadden, wordt aan de bezitters van aardappelen straffeloosheid verzekerd, indien zij thans hunne aangiften getrouw en oprecht indienen.
III.
Met gevangzitting tot 6 maanden en met geldboete tot 5000 Mark, indien er geen hoger straffen voorzien zijn,
zal degene bestraft worden die de onder paragraaf 1voorgeschreven aangifte verzuimt.
Verder behoud ik mij het recht voor, de schuldigen naar Duitsland te sturen.
De voorraden, die het voorwerp der overtreding daarstellen zullen in beslag genomen worden.
DER ETAPPEN-KOMMANDANT PRASSE, OBERSTLEUTNANT.

  Vorige pagina | Volgende pagina
Indexpagina
GA TERUG MET DE BACKTOETS


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013