Dagboek RaphaŽl Waterschoot
19170315 Africhten ossen koeien en ezels.
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19170315 africhhten ossen koeien en ezels.jpg 42.2K
Vorige pagina | Volgende pagina
Indexpagina
of ga terug met de backtoets.

Stad Sint Niklaas  Belangrijk bericht
De w. n. Burgemeester op bevel der Orts-Rommandantur in date
15 Maart 1917, bericht hierdoor zijne ingezetenen dat, gezien de menigvuldige opeisingen van paarden het aan te raden is Ossen, koeien en Ezels af te richten voor het voltrekken 'van den landbouwarbeid en andere noodzakelijke arbeid.
Hij steunt er op aan paarden voor militaire doeleinden, verbiedt nog onvoltooide landbouwarbeid of anderen waarvoor paarden gebruikt worden
Sint-Niklaas, den 15 Maart 1917. De w. n. Burgemeester, Dr M DE SMEDT Electrodrukkerij CROMBEZ Gezusters

Vorige pagina | Volgende pagina
Indexpagina
of ga terug met de backtoets.
 

Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013