Dagboek RaphaŽl Waterschoot
19170307 verbouwen aardappelen.
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19170307  verbouwen aardappelen.jpg 74.9K
 

  Vorige pagina | Volgende pagina


Indexpagina
GA TERUG MET DE BACKTOETS


Bekendmaking
ē Dit jaar moet aan het verbouwen van aardappelen meer belang worden gehecht dan
ooit. Op de Belgische landbouwers rust de plicht, niet alleen dezelfde akkervlakte als in
't jaar 1916 met aardappelen te beplanten, maar zoo mogelijk die nog te vergroten.
Het ligt trouwens in het eigen belang van den landbouwer aardappelen te planten. Ik
heb voorgenomen, voor de aardappelen uit den oogst van 1917 hoogste prijzen vast
te stellen, die het verbouwen van aardappelen bijzonder lonend zullen maken. Bij het vaststellen
van hoogste prijzen voor andere landbouwvoortbrengselen, zal ik eveneens van dat
gezichtspunt uitgaan, zodat voor den landbouwer geen reden bestaat, in plaats van
aardappelen, andere gewassen te verbouwen.               De hoogste prijs voor de late aardappelen uit
den oogt van 1917 zal derhalve op ten minste 10 frank de 100 kilogram. worden vastgesteld.
Ik verwacht dat de gemeentebesturen het nodig inzicht aan den dag zullen leggen en
met mij krachtdadig zullen samenwerken om mijn streven te helpen verwezenlijken.
Brussel, den 7r1 Maart 1917.
Der General-Gouverneur in Belgien,
Freiherr VON BISSING, ē
Generaloberst.

  Vorige pagina | Volgende pagina


Indexpagina
GA TERUG MET DE BACKTOETS

 


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013