Dagboek Raphaėl Waterschoot
19170227 Betreffende de verhoging van de maalgraad
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19170227 betreffende de verhoging van de maalgraad.jpg 109.2K
 
Vorige pagina | Volgende pagina

Indexpagina of ga terug met de backtoets.

Verordening betreffende de verhoging van den maalgraad.
Onder wijziging van mijn Verordening van 8 Juli 1916, over het malen en vervoeren
van koren (Wet- ,en Verordeningsblad,bl. 2401, 2 4), stel ik,op voorstel van de Centrale
Oogstkommissie Zentral-Ernte Kommission) den maalgraad zowel voor inheems als voor ingevoerd koren tot nader bericht vast op 90 Fr/kg0/0.
Deze maalgraad is zoo te verstaan, dat uit 100 delen koren niet meer dan 90 delen meel mogen worden gewonnen. De
vastgestelde maalgraad geldt eveneens voor het koren, dat voor ie voeding van de verbouwers zelf dient.
De molens, die de toelating hebben om koren te malen, zijn verantwoordelijk voor het nakomen van bovenstaand voorschrift betreffende  den maalgraad.
Deze Verordening wordt met ingang van 5 Maart 1917 van kracht.
Brussel, den 27n Februari 1917. Der General -Gouverneur in Belgien,Freiherr VON BISSING, Generaloberst.

Bekendmaking
Op grond mijner Verordening van 8 Juli 1916 betreffende de Oogstkommissies, evenals der uitvoeringsbepalingen van 8 Juli 1916 tot deze Verordening, heb ik, op voorstel der Centrale Oogstkommissie (Zent ral-Ernte-Kommission), de hoogste prijzen voor den verkoop van gedorscht koren, meel, zemelen en brood voorhands als volgt vastgesteld : voor tarwe uit stapelplaats of molen geleverd . . . per. 100 kgr. fr . fr. 49.09
» rogge n » 28.34
» masteluin » » 29.67
» ongepelde spelt » 26.18
» zemelen uit den molen geleverd » 21.59
» tarwemeel aan bakkers of verbruikers geleverd . . » 57.77
» roggemeel » » » 34.72
» mastel trimiteel » » » 36.20
» tarwebrood aan verbruikers per. kgr. geleverd » —.51

Deze hoogste prijzen worden op 5 Maart 1917 van kracht.
De Provinciale Oogstkommissies (Peovinzial- Ernte-Kommissionen) zijn bevoegd, voor de
omschrijving van afzonderlijke gemeenten op verzoek of na raadpleging van de burgemeesters,
telkens een lagere hoogsten prijs voor tarwebrood, evenals hoogste prijzen
voor brood, tot het bereiden waarvan roggemeel wordt gebruikt, vast te stellen.
Voor den verkoop van koren door de voortbrengers aan het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit, bli ven de hoogste prijzen, vastgesteld in de uitvoeringsbepalingen tot de Verordening van 8 Juli 1916, betreffende de Oogstkommissies,
van kracht.
Brussel, den 27n Februari 1917.Der General-Gouverneur in Belgien, Freiherr VON BISSING, Generaloberst

Vorige pagina | Volgende pagina
Indexpagina of ga terug met de backtoets.


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013