Dagboek RaphaŽl Waterschoot
19170209 Kolennood sluiting herbergen en cinema's.
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19170209 Kolennood sluiting herbergen en cinemas.jpg 33.0K
 
Vorige pagina | Volgende pagina

Indexpagina of ga terug met de backtoets.

STAD ST. NIKL A A S
Bekendmaking Kolennood
De W. N. Burgemeester der Stad St. Niklaas, ingevolge bevel der Orts-Kommandantur, bericht hierdoor
zijne ingezetenen ten einde het VERBRUIK VAN KOLEN ZOOVEEL MOGELIJK TE VERMINDEREN,
dat te rekenen van heden tot later order alle herbergen zowel des Zondags als op de andere
dagen der week om 8,30 ure moeten gesloten worden. De Cinematografische vertoningen worden
slechts toegestaan, op voorwaarde dat de plaats waar de voorstelling geschiedt, niet verwarmd wordt.
Overtredingen worden volgens de verordening van het Generaal-Gouvernement van 13-12-16 gestraft.
Sint-Niklaas, den 9 Februari 1917.
DE W. N. BURGEMEESTER,
Drukt. L. De Sehryver-Van Cleemput. co

Vorige pagina | Volgende pagina
Indexpagina of ga terug met de backtoets.


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013