Dagboek RaphaŽl Waterschoot
19170208 het vermaken en verkopen van zeep.
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19170208 overmaken zendingen naar krijgsgevangenen.jpg 46.8K
 
Vorige pagina | Volgende pagina
Indexpagina
of ga terug met de backtoets.

Verordening betreffende het vervaardigen en verkopen van zeep Onder opheffing van mijn Verordening van 15 Maart 1916 (Wet- Verordeningblad nr 190) bepaal ik het navolgende :
Artikel 1.
Het is verboden zeep te vervaardigen en, bij wijze van beroep, te bewerken en te wijzigen onder opzicht van samenstelling en t lijken vorm. De Oliecentrale (Oelzentrale) kan uitzonderingen toes De uitzonderingen, die tot hiertoe door de Oliecentrale werden gestaan, blijven tot herroeping van kracht.
Artikel II.
Als zeep in den zin dezer Verordening gelden alle vaste, weeke, bare of poedervormige was- en reinigingsmiddelen, die met di of plantaardige oliŽn en vetten vervaardigd zijn.
Artikel III.
Verordening betreffende het vervaardigen en verkopen van zeep Het is verboden, zeep te winnen uit neutrale vetten. Als neui vetten gelden vet en olie, die glycerine bevatten. Het scheiden neutraal vet in vetzuur en glycerine moet naar de aanwijzigingen Oliecentrale geschieden.
Artikel IV.
Het is verboden, zeep in den handel te brengen en te koop te steil bij het vervaardigen waarvan gebruik werd gemaakt van neutrale vett (art. III) of van tot de menselijke voeding geschikte oliŽn en vetten den zin der Verordening van 26 Februari 1916 (Wet- en Verordening; blad n" 184).
Artikel V.
De Oliecentrale vaardigt de voorschriften uit, die met het oog op uitvoering dezer Verordening nodig zijn.
Artikel VI.
Wie de bepalingen dezer Verordening of de voorschriften, die uitvoering er van door de Oliecentrale zijn uitgevaardigd, overtreding wordt met ten hoogste 10.000 mark boete en met ten hoogste 6 maand gevangenis of met ťťn van beide straffen gestraft. Bovendien moet verbeurdverklaring worden uitgesproken van de stoffen, waarmede overtreding werd begaan, alsook van de inrichtingen die tot het vervaardigen er van hebben gediend. De Verordening wordt met ingang van 25 Maart 1917 van kracht. Brussel, den 7u Februari 1917. Der Generaal gouverneur in Betgien, Freiherr VON BISSING Generaloberst.

Vorige pagina | Volgende pagina
Indexpagina
of ga terug met de backtoets.


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013