Dagboek Raphaël Waterschoot
19170208 aflevering der aangegeven rijwielbanden
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19170208 aflevering der aangegeven rijwielbanden.jpg 38.3K
 
Vorige pagina | Volgende pagina

Indexpagina of ga terug met de backtoets.

Antwerpen, den 8 Februari 1917.
Het Generaal Gouvernement in België heeft aan de hier bestaande afdelingen van het Belgisch
Inlichtingsbureel », bepaalde gebieden aangewezen.
Dientengevolge moeten de inwoners der stad Antwerpen zich naar het hulpkantoor van Antwerpen of naar dezes aangesloten
verenigingen wenden, voor zoover zij, tot het overmaken van hunne zendingen aan krijgsgevangenen de bemiddeling der afdeling
« Soldatentroost» van Volksopbeuring, Kathelijnevest 2, niet aanwenden.
De bewoners van het overige deel van het meldeamtsgebied Antwerpen, de gemeenten Berchem en Borgerhout ingesloten, kunnen
zich wenden, benevens tot de Soldatentroost ), tot het hulpkantoor van Borgerhout, in Borgerhout, Maréstraat 1, en tot de
verenigingen hierbij aangesloten.
Voor ondersteuning met openbare middelen kan men zich ook tot die inrichtingen wenden.
Zijn aangesloten bij het hulpkantoor van Antwerpen :
De Vrienden der Cité, Antwerpen.
Weldadigheidsvereniging LEONIDAS Antwerpen.
Zijn aangesloten bij het hulpkantoor van Borgerhout
Hulp aan krijgsgevangenen, Sint-Niklaas,
Belgisch Inlichtingsbureel, Onderkomiteit, Boom.
De afdeling (Soldatentroost) van Volkspopbeuring heeft onderafdelingen in Kapellen, Lier, Duffel, Merksem, Kontich, Sint-Niklaas Tielrode
SILLEM Hauptman. en Overste van het Meldeamt der vesting Antwerpen,
als aangestelde voor het Belgisch Inlichtingsbureel.

Sint-Nikolaas, drukkerij van J. EDOM, O. L. Vronwstraat.

Vorige pagina | Volgende pagina
Indexpagina of ga terug met de backtoets.


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013