Dagboek RaphaŽl Waterschoot
19170208 aflevering der aangegeven rijwielbanden (2)
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19170208 aflevering der aangegeven rijwielbanden (2).jpg 109.8K
 
Vorige pagina | Volgende pagina

Indexpagina of ga terug met de backtoets.

Verordening der Provincie Antwerpen Verordening,betreffende de aflevering der aangegeven Rijwielbanden
Alle volgens verordening betreffende. het in beslag nemen en de opneming van den voorraad rijwielbanden van den 22sten
Oogst 1916, bij de Kraftfahrstelle Antwerpen, op groene aanmeldebrieven aangegeven rijwielbanden (boven- en binnenbanden
en enkel buisbanden) eenerlei of het nieuwe, gebruikte of oude caoutchouc is, zijn nu volgens 2 7 der bovenvermelde verordening af te leveren 't is te 'zeggen: in SINT-NIKLAAS op 8 en 9 Februari 1917 '
op de Kommandantur ,
De groene aanmeldebrieven zijn bij de aflevering mede te brengen. Voor de rij wielbanden die ter aflevering gebracht worden, worden de volgende prijzen betaald :
Klas A : bovenhanden Mk 3.50, binnenhanden Mk 2.50, enkel buisbanden Mk 6.ó.
Klas B : bovenhanden Mk 2.50, binnenbaden Mk 1.50, enkel buishanden Mk 4.ó. ,
De betaling geschiedt aan de op de ontvangstbewijzen aangegeven dagen bij het kasbureel dat op het ontvangst- i bewijs aangeduid staat. De gelden welke tot den 1" April 1 1917 niet afgehaald zijn, worden den ontvanger op zijne kosten toegezonden. Op alle tot de bovenvastgestelde dagen
niet afgeleverde voorraden zal de 2 9 der verordening toegepast worden. De personen, die in het bezit zijn ener rij wielkaart moeten deze met den groenen aanmeldebrief bij hunne plaatselijke Kommandantur verloten.
Antwerpen. den 29 December 1916. i
Kraftfahrstelle.
.........
In uitvoering van bovenstaande verordening wordt bevolen : De gemeenten Zwijndrecht, Beveren, Melsele Kalloo, Burcht, Kruibeke, Bazel, Rupelmonde, Steendorp en Tielrode leveren op 8 Februari 1917 5 de gemeenten Sint-Niklaas, Nieuwkerken, Temse en Haasdonk
op 9 Februari 1917 in de Hoofdwacht op de Grote Markt 38 te SINT-NIKLAAS.
von ASCHEBERG, Hauptmann und Bataillonskommandeur.

Vorige pagina | Volgende pagina
Indexpagina of ga terug met de backtoets.


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013