Dagboek Raphaël Waterschoot
19170207 aanvulling verordening 9 december 1915 betreffende benuttiging van ruwe vetten van runderen en schapen
Lowres downloads van Waaserfgoed.be afkomstig uit de collectie van het KOKW

19170207 aanvulling verordening 9 december 1915 betreffende benuttiging van ruwe vetten van runderen en schapen.jpg 39.5K
Vorige pagina | Volgende pagina
Indexpagina
of ga terug met de backtoets.

Verordening houdende aanvulling van de Verordening van 9 december 1915, betreffende benuttiging van ruwe vetten van runderen en schapen.
Art. 1. Om de bevoorrading der burgerlijke bevolking met vet te verzekeren, wordt het volgende beschikt : De bepalingen der Verordening van 9 december 1915 betreffende benuttiging van ruwe vetten van runderen en schapen {Wet- en Verordeningsblad nr. 153) en de daarbij uitgevaardigde Bekendmaking der Oliecentrale, {Oelzentrale), van dezelfden datum, zijn ook op niervetten van toepassing.
Art. 2. De stapels ruw en afgesmolten niervet die bij het verschijnen dezer Verordening bij de handelaars voorhanden zijn, moeten binnen 3 dagen aan de door de Oliecentrale aangeduide opkopers afgeleverd worden tegen betaling van den prijs, die door de Oliecentrale is vastgesteld. Voor de behandeling van niervetten moet men zich gedragen naar de voorschriften, die door de Oliecentrale uitgevaardigd zijn.
Art. 3. Wie de voorschriften van deze Verordening en de op grond van art. 2 door de Oliecentrale uitgevaardigde voorschriften overtreedt, wordt met ten hoogste 5.000 mark boete en met ten hoogste drie maand gevangenis of met één van beide straffen gestraft. Tegelijker tijd moet de verbeurdverklaring van het niet afgeleverd vet uitgesproken worden. De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.
Brussel, den 7n februari 1917.

Vorige pagina | Volgende pagina
Indexpagina
of ga terug met de backtoets.


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W"

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug. 2013