Dagboek RaphaŽl Waterschoot
19160619 Aangifte van aardappelen

Lowres downloads van Waaserfgoed.be Afkomstig uit de collectie van het KOKW

19160619 Aangifte van aardappelen.jpg 341.4K
 
 Vorige pagina |  Volgende overzicht
 Indexpagina  
OF GA TERUG MET DE BACKTOETS

NIEUWE AANGIFTE van Aardappelen
De burgemeester van St. Nikolaas, ingevolge een bevel der KOMMANDANTUR alhier, in date 17 JUNI ll brengt ter kennis der bevolking dat alle VOORRADEN VAN AARDAPPELEN hoe gering ook deze zijn, moeten aangegeven worden.
Voor onjuiste opgave worden niet alleen de bezitter maar ook de stad, met een boete van 3000 mark gestraft worden.
De aangifte moet gedaan worden in de lokalen der AKADEMIE BROUWERSTRAAT waar thans de verkoop van aardappelen geschiedt, te rekenen van 20 tot en met uiterlijk 22 JUNI aanstaande van 9 uren 's morgens tot 's middags en van 3 tot 7 uren voormiddag (telkens torenuur).
De inschrijving heeft plaats voor personen wier namen beginnen met A tot en met O den 20 JUNI 's namiddags. Voor de letter D den 21 JUNI 's voormiddags; van E tot U den 21 JUNI 's namiddags van V tot en met Z den 22 JUNI 's voormiddags; des namiddags voor dezen die toen nog geene aangifte deden.
Sint Nikolaas den 19 Juni 1916
DE W.N.BURGEMEESTERDr M. DE SMEDT Drukk L.De Schrijver Van Cleemput


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W".

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug.