Dagboek RaphaŽl Waterschoot
19160106 Verplichte paardenmonstering

Lowres downloads van Waaserfgoed.be Afkomstig uit de collectie van het KOKW

19160106 Verplichte paardenmonstering.jpg 203.0K
 
 Vorige pagina | Volgende pagina

 Indexpagina  
OF GA TERUG MET DE BACKTOETS

VERPLICHTENDE PAARDENMONSTERING De burgemeester der Stad St.Nikolaas ingevolge het bevel der Duitse Militaire Overheid in da&te 6 Januari 1917 bericht hierdoor al de bezitters van Paarden, dat er op 11 deze om 9+ uur  zeer stipt voormiddag , op de Grote Markt alhier een MONSTERING VAN AL DE PAARDEN zal plaats hebben.
Ieder paard zal moeten voorzien zijn van eenen halster en eene streng.
Voor het einde der Monstering is het verkopen,het overlaten van paarden aan eenen anderen persoon of het overbrengen van een paard naar een ander gebied streng verboden. De paarden moeten gerangschikt zin volgens volgorde vermeld op de kontroolkaart.
Deze die te laat komen of net verschijnen, worden naar luid der verordening van 1 juli 1916 met een geldboete tot 1000 M. of gevangenis tot 5 maanden gestraft.
St Nikolaas den 6 januari 1916 De w.n. Burgemeester Dr M. DE SMEDT

Vorige pagina | Volgende pagina

 Indexpagina  
OF GA TERUG MET DE BACKTOETS

Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W".

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug.