Dagboek RaphaŽl Waterschoot
19140801 Helpen van de vijand
Lowres downloads van Waaserfgoed.be Afkomstig uit de collectie van het KOKW

19140801 Helpen van de vijand.jpg 187.7K
Volgende pagina
  Indexpagina  
OF GA TERUG MET DE BACKTOETS

BERICHT
De personen behorende tot een vijandelijk leger, die zullen bevonden worden op het slagveld of achter de strijdlijn der Duitse
troepen in burgerkledij zullen aangehouden worden als verdacht ven bespieding en behandeld worden volgens de militaire wetten.
Al de burgerlijke overheden die kennis hebben of zullen hebben van de tegenwoordigheid van eenen vijandelijke soldaat, zijn verplicht hem onmiddellijk aan te houden en hem te behandigen aan de naast bijgelegen Duitse
macht.
Daarenboven al wie kennis heeft van de tegenwoordigheid van soldaten van dien aard is verplicht er onmiddellijk de Duitse
militaire overheid kennis van te geven.
Wordt dit bevel niet waargenomen, de strenge maatregelen zullen toegepast worden.
Al dezen die de vijandelijke soldaten helpen, welke zich achter de Duitse
strijdlijnen verschuilen, 't zij door ze niet aan te klagen aan de Duitse
militaire overheid,'t zij door hun burgerkledij te bezorgen, te logeeren, te voeden,geld te verschaffen,'t zij door ze op een andere manier ter hulp te komen, maken zich plichtig het krijgsverraad in de hand te werken en zullen de strengste straffen der oorlogswetten te vreezen hebben.
Alle vijandelijke persoon nog voorzien van wapens bevonden achter de Duitse
troepen die zich op het eerste aanzoek niet overgeeft zal gefusilleerd worden volgens het krijgsrecht.
Alle persoon die doode of gekwetste soldaten berooft op het slagveld of op door de Duitse
troepen bezet grondgebied, ook deze die verraderlijke of strafbare daden pleegt tegen de Duitse
troepen, tegen personen eraan toebehoorden of tegen de Duitse
overheid zal streng gestraft worden, tot zelf met de doodstraf.

De Duitse
Militaire Bevelhebber.

Lokeren Luikstraat drukkerij   
Duitstalige links    link Duitse
bezetting
     link organisatie   link kriegs etappen wesen


Kent U de v.z.w. KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN HET LAND VAN WAAS
(afgekort K.O.K.W.)

niet, of wil je meer weten over de doelstelling
en werking van deze kring, klik dan
"hier voor Werking K.O.K.W".

DOCUMENTATIE CENTRUM
M.Z. Zamanstraat 49 9100 Sint-Niklaas
Zaterdagen 9u30 tot 12u30
Documentatie centrum
gesloten in juli en aug.