Dagboek Raphaël Waterschoot
DE BURGERWACHT  TE SINT-NIKLAAS-WAAS 

Annalen KOKW 692.jpg 471.3K
Vorige pagina | Volgende pagina
  Indexpagina of ga terug met de BACK-toets

 (wat hier vermeld staat klopt niet met wat Raphaël heeft genoteerd)
nombreux services d'ordre, exigés pour le maintien du respect de
votre ordonnance défendant les rassemblements pas les distributions 
publiques de secours, par la liquidation â des milliers de personnes
des indemnités de milice et salaires d 'ouvriers travaillani aux travaux
des forlifications, la surveillance des propriétés extra urbaines mena-
cées de déprédations, ne sauraient être assurés par la police locale
dont nombre d'agents se trouvent sous nos drapcaux... (sic) » ,
Verwijzend naar het koninklijk besluit van 5 augustus luidde het
antwoord, dat het onmogelijk was aan het verzoek een gunstig gevolg
te geven. In het schrijven van de burgemeester, die zijn volk
wilde terugkrijgen, werden de taken waarschijnlijk in enige mate
opgeschroefd.
Ondertussen namen de gemobiliseerde wachten het allemaal niet
zo erg aux sérieux; niet precies wetend wat te doen liepen zij verlo-
ren, en dienden zij geleidelijk in groepjes hun wapens in ergens op
een gemeentehuis, trokken de grens over en keerden naar huis terug.
Er werden geen sancties getroffen. Alles getuigde van een erge desorganisatie,
daar de manschappen van de ene naar de andere compagnie
of sectie, zelfs naar de burgerwacht uit een andere gemeente konden
overgaan zonder reactie van de overheid . Wie niet « gedeserteerd
» had, trok verder met zijn korps; een wacht van Sint-Niklaas
hielp aldus eerst zijn eigen stad verdedigen. waarna hij ook nog.:
Kemzeke. Wachtebeke, Zomergern en Sijsele aandeed. Te Knokke werd
hij na inlevering van zijn wapens op 13-14 october 1914 gedemobiliseerd .
Met deze feiten voor ogen is het gemakkelijk te begrijpen,
dat geen enkele wacht van Sint-Niklaas werd geïnterneerd of krijgsgevangen 
genomen . De activiteiten van de instelling, die volgens dè
wet een hulptroep van het leger diende te zijn bleven dus eigenlijk ,
zeer beperkt. In feite is er helemaal geen optreden samen met het
leger geweest ; de wachten hebben geen soldaten gezien, noch
vijandelijke noch Belgische. Bovendien is er nog een miskenning van
de wetgevende teksten, die zeggen dat enkel de eerste ban mocht
oprukken, terwijl de tweede ban in de stad zelf moest achterblijven:„
om daar voor de ordedienst te zorgen. Hier werden de twee bans, ',
samen weggestuurd met het gevolg dat er te Sint-Niklaas helemaal'
geen ordedienst meer was. Te I)einze bewaakten de wachten, met
een stok in de hand, en een tricolore band om de arm in hun tradi-
tionele blauwe kiel de spoorwegen en de verbindingswegen 
Ook hun uitrusting was dus niet van aard om een degelijke dienst te
waarborgen. Te Mechelen werd het korps nog voor het eerste treffen
met de vijand, ontbonden omdat het geen militaire waarde had.
De Duitse bezetter hief tenslotte op 12 december 1914 alle Belgische
wetten en besluiten op de militie en de burgerwacht op.