Dagboek RaphaŽl Waterschoot
DE BURGERWACHT  TE SINT-NIKLAAS-WAAS 

Annalen KOKW 691.jpg 615.5K
Vorige pagina | Volgende pagina
  Indexpagina of ga terug met de BACK-toets

691
bladen, aan te tonen dat er niets was gebeurd dat dergelijke ordemaatregelen zou hebben kunnen rechtvaardigen. Er was inderdaad niets bijzonders gebeurd, maar wat zou het geweest zijn was de burgerwacht als voorzorgsmaatregel niet opgeroepen geworden?

ß3 De eerste wereldoorlog luidt de doodsklok over de burgerwacht.

Nadat de Duitsers op 1 augustus 1914 een ultimatum aan Frankrijk hadden gestuurd, eisten zij volgens het plan von Schlieffen van BelgiŽ vrije doortocht voor hun troepen. Het werd hen door de koning Albert en door de regering geweigerd. Hierop vielen de Duitsers op 4 augustus het land binnen. Onmiddellijk werden de niet-actieve burgerwachten tot de actieve dienst opgeroepen. Te Sint Niklaas werden dag en nacht patrouilles gehouden ter beteugeling van wanordelijkheden, die in de stad uitbraken.

Zij waren een 25 a 30 man sterk. Zo dienden zij bijvoorbeeld het Duits magazijn Tietz dat aan de plundering onderhevig was te ontzetten. Er deden zich evenwel geen ongeregeldheden voor. Daar de rust vrij spoedig terugkeerde werd de wacht opgeheven en vervangen door een piket van 15 man onder bevel van een gegradueerde. De post zou aan het stadhuis gestationeerd zijn vanaf 17 uur tot middernacht en zou enkele patrouilles in de stad rondsturen. 

Vanaf 29 augustus moest de burgerwacht van Sint Niklaas samen met een batterij uit Brussel, in de stad de dienst verzekeren. De eerste compagnie zou voltallig een grote wacht verzorgen, met kantonnement aan het stadhuis van 12 tot 12 uur. Zij zou instaan voor de orde aan het station, met zes manschappen en evenveel aan het West station, telkens met een gegradueerde.
Er werd een beurtrol opgesteld, waardoor zij zou afgelost worden door de tweede, de tweede door de derde en deze op haar beurt door de batterij uit Brussel. 

Naar alle waarschijnlijkheid werd hij niet lang onderhouden. De eerste en de tweede ban werden naar de Noordelijke grens gestuurd, waar zij tot aan de kust de spoorwegen moesten beschermen en verdedigen. 

De opdracht werd pas na 14 augustus van kracht. Toen de bevelhebber van het hoofdkwartier te Beveren-Waas naar de inrichting van de wacht informeerde, die volgens het besluit van
5 augustus onder zijn bevelen ressorteerde. De burgemeester echter, bekommerd om het lot van zijn mensen en van de stad, vroeg aan de 1uitenantgeneraa1 te Gent de mogelijkheid in overweging te nemen 
de burgerwachten van zijn stad naar buis terug te sturen. . 
Sint-NikIaas had voor drie vierden een arbeidersbevolking : ęles