Dagboek Raphaël Waterschoot
DE BURGERWACHT  TE SINT-NIKLAAS-WAAS 

Annalen KOKW 690.jpg 665.8K
Vorige pagina | Volgende pagina
  Indexpagina of ga terug met de BACK-toets


- 690 -
listisch lokaal het « Volkshuis » . Ze stond onder het bevel van kapitein Vanderwegen en kreeg tien veiligheidspatronen per man. De tweede ban werd op het stadhuis ter beschikking gehouden. Rond 19 uur werd een peloton van de tweede ban op verzoek van de politiecommissaris naar de middelbare school gestuurd ter versterking van de compagnie, die er reeds lag. De socialisten dreigden immers ondanks het verbod van de burgemeester een stoet te organiseren. Al deze detachementen werden, na concentratie voor het stadhuis, en na de teruggave van de munitie, rond 21.15 uur ontbonden, zonder dat zich enige wanorde had voorgedaan.

Dinsdag 15 april, werd enkel de eerste ban opgeroepen. Ook 's woendags werd op verzoek van de burgemeester enkel de eerste ban onder de wapens geroepen tegen 18.30 uur. Weerom werden patronen uitgedeeld en begaf een peloton zich naar de gasinrichtting, werden twee pelotons op het stadhuis ter beschikking gehouden en werd de tweede compagnie in de grote zaal van de herberg « La Croix » geïnstalleerd. Zonder dat zich moeilijkheden hadden voorgedaan, werden de wachten om 21.15 uur naar huis gezonden (184).

Enkele dagen later, op 18 april. werd terug gans het bataljon verzameld. Twee compagnies. die in de herberg « La Maison du Commerce » waren ondergebracht, werden te 20.30 uur opgeroepen naar het stadhuis, en hielden patrouilles in de stad. Gans de tweede compagnie werd naar de Regentschapstraat gestuurd. En tegen 19.30 uur werd op verzoek van de commissaris van politie een peloton voor het « Volkshuis » geplaatst en een ander, in twee secties verdeeld, versperde langs beide kanten de toegang tot de straat. De tweede ban, in de herberg « La Croix » geconcentreerd, deed vanaf 20.30 uur de patrouilledienst. Een peloton, waarvan de manschappen geen veiligheidspatronen bij zich hadden, werd op het stadhuis ter beschikking gehouden. Om 20.30 uur hielpen zij de patrouilledienst onderhouden. Tegen 22.15 uur keerde gans de wacht terug naar de Grote Markt, waar zij werd ontbonden. Ook dan waren er geen incidenten ie melden.

Op 21 april werd het consignatiebevel van de garde ingetrokken. Het hoofd van de wacht hield er nochtans aan zijn voldoening uit te spreken over het grote aantal aanwezigen op de verenigingen. Er vielen zeer weinig afwezigheden te noteren. die dan nog steeds gewettigd waren, met uitzondering van één garde, die weigerde dienst te doen, bewerend dat hij de wapens tegen de socialisten niet wenste op te nemen. Hij werd hiervoor vervolgd en voor de tuchtraad gebracht. Bij de gerechtvaardigde absenties waren enkele landbouwers, die aan de rand van de stad woonden en daardoor het appel niet konden
horen. In deze moeilijke omstandigheden kwam de burgerwacht haar optreden en haar goede geestegesteldheid alle lof toe.
Voortgaande in de zin van haar vroegere uitlatingen. trachtte de oppositie, aan de hand van citaten uit verschillende dag- en week.