Dagboek Raphaėl Waterschoot
DE BURGERWACHT  TE SINT-NIKLAAS-WAAS 

Annalen KOKW 689.jpg 614.0K
Vorige pagina | Volgende pagina
  Indexpagina of ga terug met de BACK-toets

--689--
den zij om 20.30 uur ontbonden zonder dat zij moesten optreden.
Dezelfde dag deed zich een incident voor waarbij een sergeant, Les-
cornez de patronen weigerde te aanvaarden. Tevens zou hij de overigen hebben aangeraden niet te schieten.

Vanaf 10 april werd dus de burgerwacht opgeroepen : « ... ten gevolge van onlusten welke dagelijks in de stad plaats hebben, en ten einde de orde en de veiligheid te handhaven, zal niemand der leden van de burgerwacht, tot nader order, de stad mogen verlaten, zonder voorafgaande toestemming.., al de leden van de wacht zijn gehouden zich bij de eerste oproep aanstonds naar de marktplaats te begeven, vooraan het stadhuis. De oproep van de eerste ban zal geschieden bij middel van een hoorn, van de tweede ban met trommelgeroffel. In het het geval van een algemeen oproeping zal het vergadersein tesamen worden gegeven. De staf zal vergaderen ten stadhuize » (178). 

De week voorafgaand aan zondag 13 april is er een van betogingen en onlusten geweest. Enkele woelmakers, vreemdelingen, zouden zich volgens de kranten aan het hoofd van de manifestanten hebben gesteld, en gehandeld volgens de richtlijnen van de kopstukken uit de grote steden. Op het einde van cie 190 eeuw en in het begin van cie 20° eeuw vertoonde Belgiė inderdaad het eigenaardig politiek uitzicht van een katholiek land, geregeerd door ministeries van rechts, steunend op sterke meerderheden, maar waar de grote steden en industriėle centra uitgestrekte liberale en socialistische eilanden vormden .

Onze Stad getuigde verder : « Zoals het altijd gebeurt, sloten duizenden nieuwsgierigen zich als gapers aan de zijde der vooruitstrevenedn, zonder te vermoeden dat zij onschuldige slachtoffers van hun onbezonnen nieuwsgierigheid konden worden.

De stedelijke oppositie vond al deze maatregelen als uitingen van overdreven vrees nogal belachelijk. Toch bevestigt ook zij de feiten, zoals de toeloop van een 1.000-tal socialisten, tegen het verbod in, op het stationsplein; nadat tij door een charge van de bereden gendarmes waren uiteengeven, werden zij nogmaals op het marktplein uiteengejaagd. Er werden vier personen aangehouden.

Op maandag 14 april vroeg de burgemeester het bataljon tegen 17 uur op te roepen. Om 16 uur werd er verzameling geblazen : de wachten waren reeds heel wat voor 17 uur aanwezig. Een peloton van de eerste compagnie van de eerste ban begaf zich, onder het bevel van onderluitenant Heyndrickx. naar de gasinstallatie; twee pelotons, onder het bevel van kapitein C. Casteel, werden in de grote zaal van de herberg « La Croix » op de Grote Markt vlak bij het stadhuis ondergebracht. Ook nu werden er vijf veiligheidspatronen per kop voorzien. De  tweede compagnie van de eerste ban werd naar de middelbare school gezonden in de Regentschapstraat, nabij het socia-