Dagboek RaphaŽl Waterschoot
DE BURGERWACHT  TE SINT-NIKLAAS-WAAS 
Annalen KOKW 595 copyright.jpg 487.0K
Volgende pagina
Indexpagina of ga terug met de BACK-toets


Annalen van de OUDHEIDKUNDIGE KRING van het Land van Waas deel 1 en 2 samen 1974


.

DE BURGERWACHT TE SINT-NIKLAAS-WAAS
Een historisch onderzoek naar het wezen
van een grondwettelijke instelling in de 19e eeuw

Hoewel de burgerwacht als instelling kenmerkend is voor de hedendaagse geschiedenis ligt haar oorsprong eerder terug in de tijd. Haar vroegste begin is in de Middeleeuws stad te situeren. De poorters wapenden zich om hun voorrechten en keuren te verdedigen en te doen eerbiedigen. Zij organiseerden merkwaardige milities die gevormd werden dor de gilden en de broederschappen en waarvan de leiden gekozen werden uit de meest populaire families met militaire aanleg.

Sedert de Frame Revolutie heeft BelgiŽ een burgerwacht onder drie verschillende gedaanten gekend. De eerste de zogenaamde garde-national werd hier te lande pas daadwerkelijk  ingericht tijdens het eerste decenium van de 19 eeuw, aanvankelijk in enkele steden van het Leiedepartement. Voor het Scheldedepartement zijn slechts inschrijvingslijsten bewaard vanaf 1809 en speciaal voor Sint-Niklaas vanaf 1813. 

De tweede, opgericht door het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden  en oorspronkelijk  garde bourgeoise. geheten, werd pas vanaf 1827 definitief en reŽel onder de benaming schutterij georganiseerd.

De derde ten slotte. de eigenlijke burgerwacht. ontstaan In de moeilijke dagen na de Belgische Omwenteling. diende onmiddellijk op te treden. zodat zij aanstonds haar reden van bestaan kon wettigen en  haar efficiŽntie kon laten blijken.
 In 1831 kreeg zij een officieel karakter omdat de Belgische staat zich moest te weer stellen tegen de binnenlandse orangisten en tegen de Hollanders, die de oprichting van het nieuwe koninkrijk trachten ongedaan te maken.

Vooral echter werd zij ingezet tegen plunderende elementen uit de lagere bevolkingsgroepen ter bescherming van het privaat eigendom en de persoonlijke veiligheid.