Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1918

Vijandelijke vliegmachines werpen briefjes af
Reeds 60 Duitsche graven op het kerkehof
05 11 1918 - 09 11 1918


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

voor de 1ste maal vijandelijke vliegmachines die briefjes afwierpen. 't brood kost 0,82 fr: de kgr. 't Rantsoen is 333 gram.
5 november 1918 dinsdag
De ontruiming duurt voort.
De Belgen zijn voor Gent en in Zelzate; men hoort hier duidelijk schieten. Nog 29 km zijn ze van ons af. De Duitschers zijn tuchteloos geworden. De lazaretten hier waren geruimd en in veldlazaretten veranderd. Op 't kerkhof alhier liggen reeds 60 Duitsche graven. In de Centrumschool zijn Belgische krijgsgevangenen ingekwartierd, die zien er goed uit.
6 november 1918 woensdag
De Algemeene Staf wordt hier door de Divisiestaf vervangen.
7 november 1918 donderdag
De Duitsche terugtocht duurt voort.
8 november 1918 vrijdag. Geen nieuws.
9 november 1918 zaterdag.
De Duitschers laten de lijn St Niklaas St Gilles springen. Men schiet met kannonnen naar vliegers der geallieerden die hier passeeren.

THE END

Op 15 november hebben Belgische troepen hun intrede gedaan in de stad.link

Gedurende de oorlog zijn er 160 Sint Niklazenaren gesneuveld en 38 gedeporteerden overleden. onze helden

Oorlogsstatistieken bron legermuseum tentoonstelling 14-18

Gefusilleerde Duitse soldaten 08 11 1918 

Vertelling ontvangst Belgisch leger Parijs

Overzicht van regimenten in verlof of formatie in 1917 en 1918 te Sint Niklaas (vermoedelijk uit angst om als spion bestempeld te worden  indien de dagboeken gevonden werden tijdens de veelvuldige huiszoekingen naar metalen voedsel enz is er spijtig genoeg nergens een regiment of eenheid met naam vernoemd).

Opsomming straten in Sint Niklaas vernoemd in het dagboek 1915-1918

Vorige pagina Indexpagina