Dagboek Raphaël Waterschoot 1918

Duitse ontruiming duurt voort.
Alle jongemannen worden gedeporteerd, slechts 7 bieden zich aan de rest blijft thuis.
25 10 1918 - 04 11 1918

 


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

De Duitsche soldaten bestelen de boeren; varkens en koeien worden er gestolen. Voor 50 mark is er een koe te krijgen.
25 oktober 1918 Vrijdag
Er vallen hier 2 Duitsche vliegers.
26 oktober 1918 zaterdag. Geen nieuws.
27 oktober 1918 zondag.
Het dak en de gebouwen langsheen de statie wordt wit gemaakt.
Er vliegen hier veel vijandelijke vliegers over, deze worden beschoten. De Duitsche ontruiming duurt voort.
28 oktober 1918 maandag
Alle mannen van 18 tot 39 jaar moeten zich op bevel der kommandantür aangeven (300 man geven zich op).
29 oktober 1918 dinsdag. Geen nieuws.
30 oktober 1918 woensdag. Geen nieuws.
31 oktober 1918 donderdag
De mariniers der Akademie verlaten St Niklaas naar Antwerpen; zij worden door anderen vervangen.
1 november 1918 vrijdag krijgsbedrijf in het oosten
Onze jongens zijn 61 volle maanden binnen.
2 november 1918 zaterdag
Op bevel der kommandantür moesten dezen morgend om 8 uur alle jonge mannen van 18 tot 39 jaar op de Raap zijn ten einde gedeporteerd te worden. Er waren 7 man de anderen bleven thuis ik natuurlijk ook.
3 november 1918 zondag
De ontruiming van België duurt voort.
4 november 1918 maandag
De 52 ste oorlogsmaand is begonnen. De Duitsche staf is hier gekomen; de bureelen zijn op het stadhuis; de vischmijn is afgespannen.
Deze morgend zijn ze jonge mannen van 18 tot 39 jaar wederom opgeroepen op dezelfde plaats tegen 9 uur 's morgens; er was niemand gekomen.
Tegen de middag verklaarde de Kommandant aan de burgemeester der stad dat op bevel van hoogerhand alle opeisschen gestaakt was.
Kannonen die op Scheerders Steenbakkerij opgesteld waren en mitrailleusen die op het platform van 't huis Standaert, Groote markt stonden,
beschoten

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina