Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1918

Terugtocht begint zich te laten gevoelen, 
tot in Beveren staan de Duitsers aan te schuiven 
500 opgeeiste Sint Niklazenaren worden naar Sint Amands bij Puurs gezonden.
17 10 1918 - 24 10 1918


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

De terugtocht der Duitschers begint zich te laten gevoelen door de stoet van wagens en soldaten die hier naar Antwerpen toe trekken. Tot in Beveren staat de tros wagens en soldaten te wachten ten einde in Vlaamsch Hoofd te kunnen overzetten.
17 oktober 1918 donderdag geen nieuws.
18 oktober 1918 vrijdag
De terugtocht houdt aan. De opgeeischte St Niklazenaren zijn naar Antwerpen gezonden. ( op 1 november waren daar nog 70 mn van over, de anderen waren ontvlucht en terug naar hier gekomen, deze 70 man zijn op dien datum naar Hasselt gezonden).
19 oktober 1918 zaterdag . Geen nieuws. krijgsbedrijf in het oosten
20 oktober 1918 zondag. 
De terugtocht duurt voort. Een 1000 tal mariniers, echt janhagel worden in de Akademie van St Niklaas ingekwartierd, de officieren bij de burgers der stad.
21 oktober 1918 maandag
We zijn Operatiegebied geworden (onderlijnd). Kommandant Rieck is vervangen. Deze Kommandant , de slechtste van Duitschland gebood omstreeks 10 den oktober aan zijne Duitsche Politie van iedereen dood te schieten die aan het 1ste bevel tot staan niet gehoorzaamde; zoo werd er een jongen van 20j van Nieuwkerken op 5 straten doodgeschoten en 2 jongens in de Dalstraat en Molendreef gekwetst.
22 oktober 1918 dijnsdag
Meldeambt. Een 500 tal burgers worden opgeeischt en in eene danszaal der Ankerstraat opgesloten.
23 oktober 1918 woensdag
De 500 gisteren opgeeischte burgers zijn naar St Amands bij Puurs gezonden om aan de versterkingen te werken. Meest allen deserteren denzelfden nacht en komen hier des anderdaags toe.
24 oktober 1918 donderdag
De terugtocht duurt voort.
Alle waren slagen dat het een plezier is af. Zoo onder andere Vleesch verleden week 22fr: nu 6 fr: de kgr.
Rogge 2 fr nu 0,35fr:
Tarwe 5 fr: nu 2,50 fr:
Patatten 1 fr: de kgr nu 0,20 fr

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina