Dagboek Raphaël Waterschoot 1918

Sint Niklaas terug Etappengebied,
Sigarenfabrieken Tinchant in kazernen veranderd
17 09 1918 - 16 10 1918

 


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

17 september 1918 dinsdag Geen nieuws.
18 september 1918 woensdag Geen nieuws.
19 september 1918 donderdag Geen nieuws.
20 september 1918 vrijdag Geen nieuws.
zie ook het krijgsbedrijf in het westen
21 september 1918 zaterdag Geen nieuws.
22 september 1918 zondag Geen nieuws.
23 september 1918 maandag Geen nieuws.
24 september 1918 dinsdag Geen nieuws.
25 september 1918 woensdag
Heden om 12 uur worden we Etappengebied, terzelvertijd als Nieukerken, Tielrode en Temsche die de Etappenkommandantur St Niklaas vormen.
26 september 1918 donderdag Geen nieuws.
27 september 1918 vrijdag Geen nieuws.
28 september 1918 zaterdag Geen nieuws.
29 september 1918 zondag Geen nieuws.
30 september 1918 maandag Geen nieuws.
1 oktober 1918 dinsdag Geen nieuws.
2 oktober 1918 woensdag
150 man van hier worden opgeeischt om gekwetsten te lossen, ze worden in de fabriek Verbrugge van den Leopold 2 laan ondergebracht. De 51ste oorlogsmaand is begonnen.
3 oktober 1918 donderdag Geen nieuws.
4 oktober 1918 vrijdag Geen nieuws.
5 oktober 1918 zaterdag Geen nieuws.
zie ook Krijgsbedrijf
6 oktober 1918 zondag
Er komen hier vluchtelingen van Thorhout toe; ze worden bij de burgers ingekwartierd; 't komiteit geeft ze in 't Gildenhuis, Nieuwstraat alle dagen 3 maal ten eten.
7 oktober 1918 maandag
De Duitsche soldaten die hier sterven worden op het kerkhof hier begraven.
8 oktober 1918 dinsdag Geen nieuws.
9 oktober 1918 woensdag Geen nieuws.
10 oktober 1918 donderdag (hier heeft hij vemeld dijnsdag)
Om 12 uur zijn we Gesloten Etappen geworden; zonder pass mogen we in geen andere gemeente tenzij Nieukerken dat bij Sint Niklaas gerekend wordt (schrijft wel degelijk Sint Niklaas en niet Sint Nikolaas). De Duitscher is hier 4 volle jaren.
11 oktober 1918 vrijdag Geen nieuws.
12 oktober 1918 zaterdag Geen nieuws.
13 oktober 1918 zondag
Onze meldekaart wordt op 't stadhuis voor de 11de maal gestempeld. Een 1000 tal burgers worden terzelfdertijd opgeeischt om hout te laden in Antwerpen: ze worden in eene fabriek V Havere der Slachthuisstraat voorloopig ondergebracht; 't komiteit geeft ze ten eten.
't Brood kost van heden 0,85 fr: 't stuk. De polders worden onder water gestoken.
14 oktober 1918 maandag Geen nieuws.
15 oktober 1918 dinsdag Geen nieuws.
16 oktober 1918 woensdag
De Cigarenfabrieken Tinchant; Mercatorstraat en Tabakstraat zijn in kazernen veranderd.
Het stadhuis en de Akademie worden ontruimd.
Het stadhuis wordt naar 't Museum der Statiestraat overgebracht. De Politiewacht naar de Graanmarkt. 't Stadhuis wordt in kwartier voor Duitsche Staf veranderd.
De Akademie in Duitsche kazerne.
't Oud Museum wordt in passbureau veranderd.
De cafés De Spiegel en De Hoop worden geruimd en in Duitsche cafés als instellingen veranderd. In alle scholen liggen Duitsche soldaten alsook in de fabrieken
.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina