Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1918

We treden met geduld in het vijfde oorlogsjaar
We steken 3000 kg patatten aan 0,13 fr de kg zuiver!
01 08 1918 - 16 09 1918


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

1 augustus 1918 donderdag.
Onze jongens zijn 48 volle maanden binnen; geen einde aan de oorlog te zien. Patatten 1fr. de kgr. Boonen 1 fr. de kgr.
2 augustus 1918 vrijdag.
Onze meldingskaart wordt op 't stadhuis voor de 9de maal afgestempeld door 't Antwerpsche Meldeambt.
3 augustus 1918 zaterdag. 
Het 5de oorlogsjaar begint. Ik word 28 jaar.
J.Lentacker trekt 50 fr: over oogst1918 van den Staat voor zijn zoon Edmond en 60 fr achterstallige gelden van 1915-1916.
We trekken van onzen Albert zaliger insgelijks 60fr.achterstallige gelden over 1915-1916.
j.Lentacker trekt 12 fr: van Mech.Tern. over Juli 1918.Verders is 't gebeurde van verleden jaar op het heden toepasselijk en treden we met geduld in het 5de oorlogsjaar.
4 augustus 1918 zondag.
Patatten 10fr: de kgr. Vleesch 23fr: de kgr.
5 augustus 1918 maandag. Geen nieuws.
6 augustus 1918 dinsdag. Geen nieuws.
7 augustus 1918 woensdag. Geen nieuws.
8 augustus 1918 donderdag. Geen nieuws.
9 augustus 1918 vrijdag. Geen nieuws. krijgsbedrijf in het oosten
10 augustus 1918 zaterdag. Geen nieuws.
11 augustus 1918 zondag. Geen nieuws.
12 augustus 1918 maandag. Geen nieuws.
13 augustus 1918 dinsdag. Geen nieuws.
14 augustus 1918 woensdag. Geen nieuws.
15 augustus 1918 donderdag. Geen nieuws.
16 augustus 1918 vrijdag. Geen nieuws.
17 augustus 1918 zaterdag. Geen nieuws.
18 augustus 1918 zondag. Geen nieuws.
19 augustus 1918 maandag. Geen nieuws.
20 augustus 1918 dinsdag. Geen nieuws.
21 augustus 1918 woensdag. Geen nieuws.
22 augustus 1918 donderdag
In de O.L.Vr. Presentatie Plezantstraat TS is eene vliegschool ingericht; een 100 tal Duitsche officieren volgen de cursussen; deze zijn bij de rijke menschen ingekwartierd en vliegen te Elversele en Waesmunster
23 augustus 1918 vrijdag. Geen nieuws.
24 augustus 1918 zaterdag. Geen nieuws.
25 augustus 1918 zondag. Geen nieuws.
26 augustus 1918 maandag 
De stedelijke melkverdeeling komt in voege; deze die er van genieten moeten zelf hunne melk bij de boeren afhalen aan 0,50 fr. de liter.
27 augustus 1918 dinsdag. Geen nieuws.
28 augustus 1918 woensdag. Geen nieuws.
29 augustus 1918 donderdag. Geen nieuws.
30 augustus 1918 vrijdag. Geen nieuws.
31 augustus 1918 zaterdag 
Patatten 1fr: de kgr.
1 september 1918 zondag
Brood kost van heden af 0,82 fr: de kgr.
Patatten mogen gestoken worden. De soldaten zijn 49 volle maanden binnen.
2 september 1918 maandag. Geen nieuws.
3 september 1918 dinsdag
Onze meldekaart wordt voor de 10de maal afgestempeld. De 50 ste oorlogsmaand begint heden.
4 september 1918 woensdag. Geen nieuws.
5 september 1918 donderdag. Geen nieuws.
6 september 1918 vrijdag. Geen nieuws.
7 september 1918 zaterdag. Geen nieuws.
8 september 1918 zondag. Geen nieuws.
9 september 1918 maandag. Geen nieuws.
10 september 1918 dinsdag
Eieren 1,35 fr: 't stuk.
Het College en de Normaalschool en de groote kazerne worden in Duitsch Lazaret veranderd en gansch geruimd. 
We steken van Jo Roeden 3000 kgr. patatten ; ze kosten ons 0,13 fr: de kgr. zuiver
11 september 1918 woensdag. Geen nieuws.
12 september 1918 donderdag. Geen nieuws.
13 september 1918 vrijdag. Geen nieuws.
14 september 1918 zaterdag. Geen nieuws.
15 september 1918 zondag. Geen nieuws.
16 september 1918 maandag
De horloges worden 1 uur achteruit gezet zoodat we nog 1,30 uur op de ware B.T.voorstaan.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina