Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1918

Nu de winter voorbij is krijgen we voor de eerste maal kolen
van de kolenverdeling voor Vlaanderen
Belgische Rechters ganse land afgezet. Nieuwe Duitse commandant Von Grote.
19 03 1918 - 03 05 1918

 


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

19 maart 1918 dijnsdag
1ste communie. De Stad kleedt de eerste communikanten en geeft ze 's morgens te eten.
20 maart 1918 woensdag. Geen nieuws.
21 maart 1918 donderdag
De Lente begint vandaag; goede winter gehad. Nu de winter voorbij is; krijgen we voor de eerste maal kolen van de kolenverdeling voor Vlaanderen. 120 Kg per huishouden.
22 maart 1918 vrijdag. Geen nieuws.
23 maart 1918 zaterdag
Op straf van boet , zal er noch strooi, noch kaf, noch hooi als matrasvulsel mogen gebruikt worden, afficheeren de Duitschers.
24 maart 1918 zondag. Geen nieuws.
25 maart 1918 maandag. Geen nieuws.
26 maart 1918 dijnsdag . Geen nieuws.
27 maart 1918 woensdag. Geen nieuws.
28 maart 1918 donderdag. Geen nieuws.
29 maart 1918 vrijdag. Geen nieuws.
30 maart 1918 zaterdag. Geen nieuws.
31 maart 1918 zondag
Paschen vandaag, geen nieuws.
1 april 1918 maandag
Melk 0,75 fr: de liter.
2 april 1918 dijnsdag. Geen nieuws.
3 april 1918 woensdag
J Lentacker trekt van den Belgische Staat 50 fr: voor zijn zoon Edmond over April 1918.
De 45 ste oorlogsmaand begint heden; M.Leonie weegt 68 kilos! record!
De rechters van het gansche land zijn afgezet en door de Duitschers vervangen.
4 april1918 donderdag. Geen nieuws.
5 april 1918 vrijdag.
Onze meldekaart wordt voor de 5de maal door de Duitschers afgestempeld.
6 april 1918 zaterdag. Geen nieuws.
7 april 1918 zondag. Geen nieuws.
8 april 1918 maandag
J.Lentacker trekt 12fr: van Mech.Tern over Maart.
9 april 1918 dinsdag. Geen nieuws.
10 april 1918 woensdag. Geen nieuws. krijgsbedrijf in het oosten
11 april 1918 donderdag
We krijgen n'en nieuwen Duitschen Commandant Von Grote. Advokaat Thuysbaert door de Duitschers aangehouden.
12 april 1918 vrijdag
We koopen 200 kgr. patatten aan 85 fr: de 100 kgr: en 100 kgr, graan aan 3 fr. de kgr.
13 april 1918 zaterdag. Geen nieuws.
14 april 1918 zondag. Geen nieuws.
15 april 1918 maandag
De 2e kolenverdeling voor St.Nikolaas begint heden. De Duitsche zomertijd neemt aanvang: de horloges worden 1 uur vooruit gezet (2,5 uur voor de Fransche Tijd.
16 april 1918 dinsdag. 
We worden graanopmeters te Temsche benoemd.
17 april 1918 woensdag
We beginnen de graanopmeting te Temsche.
18 april 1918 donderdag. Geen nieuws.
19 april 1918 vrijdag. Geen nieuws.
20 april 1918 zaterdag. Geen nieuws.
21 april 1918 zondag. Geen nieuws.
22 april 1918 maandag. Geen nieuws.
23 april 1918 dinsdag. Geen nieuws.
24 april 1918 woensdag. Geen nieuws.
25 april 1918 donderdag. Geen nieuws.
26 april 1918 vrijdag. Geen nieuws.
27 april 1918 zaterdag. Geen nieuws.
28 april 1918 zondag. Geen nieuws.
29 april 1918 maandag. Geen nieuws.
30 april 1918 dijnsdag.
Vleesch 22 fr: de kgr.
1 mei 1918 woensdag
Er komen hier twee Duitsche infanterieregimenten toe, ze worden in de zalen en bij de burgers ingekwartierd.
2 mei 1918 donderdag
J.Lentacker trekt 50fr: van den Belgischen Staat voor zijn zoon Edmond over mei1918.
3 mei 1918 vrijdag
De 46ste oorlogsmaand begint heden, geen einde te zien

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina