Dagboek Raphaël Waterschoot 1918

Duitse infanterieregimenten komen hier uitrusten
en worden bij de burgers gekazerneerd
17 01 1918 - 03 02 1918


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

17 januari 1918 donderdag
't Duitsch infanterieregiment dat in 't Klein Seminarie en bij de burgers gekaserneerd was, is dezen morgend na 3 weken rust, weer naar 't front vertrokken. 
3 Duitsche infanterieregimenten komen hier toe om zich uit te rusten en worden bij de burgers gekaserneerd.
18 januari 1918 vrijdag
De Duitschers eisschen den Cinéma Royal (Vercauteren) uit de Ankerstraat voor hun eigen gebruik op.
19 januari 1918 zaterdag
De Duitschers maken een oefeningsplein tusschen Hoogkameren en den Hazendans.
20 januari 1918 zondag. Geen nieuws.
21 januari 1918 maandag
Van heden af geven ze aan de kinderen onder de 6 jaar en aan de ouderlingen boven de 65 jaar, 3 liter melk per week; dit door toedoen van den Am. Winkel in het Gildenhuis en aan 0,45 fr: de liter.
22 januari 1918 dijnsdag . Geen nieuws.
23 januari 1918 woensdag . Geen nieuws.
24 januari 1918 donderdag . Geen nieuws.
Rogge kost 2,00 fr: de kgr!
25 januari 1918 vrijdag . Geen nieuws.
26 januari 1918 zaterdag . Geen nieuws.
27 januari 1918 zondag
Keizers verjaardag! Parademarch op de Groote Markt van 3000 Duitschers. Fakkeltocht, danspartijen, enz
28 januari 1918 maandag
't Vleesch kost reeds 13 fr: de kgr.
29 januari 1918 dijnsdag . Geen nieuws.
30 januari 1918 woensdag . Geen nieuws.
31 januari 1918 donderdag . Geen nieuws.
1 februari vrijdag . Geen nieuws.
2 februari zaterdag 1918
J Lentacker trekt 61 fr: voor zijn zoon Edmond van den Staat over Februari 1918.
3 februari zondag 1918
De oorlog is 3 1/2 jaar bezig. De 43ste oorlogsmaand begint.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina