Dagboek Raphaël Waterschoot 1916
Mr Vermeire wordt opgesloten
 omdat  hij de lijsten van de weklozen niet wou geven.
11 12 1916 - 27 12 1916 


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

11 december 1916 maandag
Alle lichten van vitrienen, cafés, lantaarns, enz mogen wederom tot 10 U.B.T. des avonds branden
12 december 1916 dinsdag
Alle wissen van 1,00 m tot 2,00 m worden door de Duitschers opgeeischt.
13 december 1916 woensdag. Geen nieuws.
14 december 1916 donderdag
Mr Vermeire, voorzitter van het ondersteuningscommiteit van St Nikolaas wordt door de Duitschers voor 2 dagen te Antwerpen opgesloten, omdat hij de lijsten der werkloozen niet wilde geven.
15 december 1916 vrijdag. Geen nieuws.
16 december 1916 zaterdag
Albert gaat alleen bij den dokter naar Antwerpen (onderlijnd).
17 december 1916 zondag. Geen nieuws.
18 december 1916 maandag
Patatten kosten reeds 35 fr de 100 kgr
19 december 1916 dijnsdag. Geen nieuws.
20 december 1916 woensdag. Geen nieuws.
21 december 1916 donderdag
Natte herfst gehad, de winter begint.
22 december 1916 vrijdag
Hier komen eenige duizenden Duitsche soldaten voorbij, die in de Etappen gaan uitrusten.
23 december 1916 zaterdag
Albert gaat alleen bij den dokter naar Antwerpen.(onderlijnd)
24 december 1916 zondag. Geen nieuws.
25 december 1916 maandag
Kerstdag; van deze week in den Amerikaanschen Winkel geene waren.
26 december 1916 dinsdag
Mama en Albert gaan bij den dokter naar Antwerpen; hij moet voor de 2de maal geoppereerd worden (onderlijnd)
27 december 1916 woensdag.
Geen nieuws.
zie ook krijgsbedrijf in het westen

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina