Dagboek Raphaël Waterschoot 1916
 964 (negenhonderd vierenzestig)
Werkloze mannen worden naar Duitsland gedeporteerd
29 11 1916 - 30 11 1916


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

Alle cafés moeten van vanavond Dinsdag tot Vrijdag morgend gesloten blijven. Alle mannelijke bevolking mag deze week noch van tram noch van trein gebruik maken. Samenscholingen van meer dan drij personen zijn verboden. Betoogingen worden gestraft. Deuren en vensters moeten den Donderdag gesloten blijven afficheeren de Duitschen. Deze maatregel geldt voor al de gemeentens uit het gouvernementsgebied gelegen op den linkerscheldeoever waar den Donderdag morgend alle jongelieden van 17 to 32 jaar worden opgeroepen door de Duitschen.
29 november 1916 woensdag
Leonie Lentadcker verdient deze week op de fabriek 2,239 fr
30 november 1916 donderdag
Albert trekt 80 fr van den staat in de Nationale Bank over de maand November. idem voor Jacq Lentacker voor zijn zoon Edmond.
Van morgend waren er 5000 jonge mannen van St Nikolaas in de Cavaleriekazerne der Slachthuisstraat vereenigd voorzien van pak en zak.
Onze kaart werd er voor de 4de maal door de Duitschers afgestempeld. Terzelfdertijd werden daar de werkloozen gekeurd.
964 mannen werden door den Duitscher naar Duitschland gedeporteerd.
Denzelfden avond zijn ze met den trein bestaande uit 29 wagons naar Gent Vertrokken rond 10. uur BT.
Vanwege de stad kregen 800 man n'en pak verschoon en 10 mark de overige 164 kregen 20 mark en eene sargie.
De eerste zending mannen naar Duitschland bedroeg 114 man.
De tweede zending mannen naar Duitschland bedroeg 964 man
Samen 1083 man
Op de 4000 jongelieden, die gekeurd mochten worden 't zij 1/4 %.
Reeds 300 werklieden zijn uit eigen goesting naar Duitschland gaan arbeiden,

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina