Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1916
Werklozen moeten elke dag gaan doppen
16 11 1916 - 28 11 1916 

16 november 1916 donderdag
Mama gaat naar Antwerpen, Albert betert (onderlijnd).
In Antwerpen worden er tegenwoordig gemiddeld alle dagen een 4000 mannen in de Zuidstatie door de Duitschers gekeurd; de werkloozen worden naar Duitschland vervoerd.
Veel armoede hier tegenwoordig in de stad, den helft van de St Nikolazenaren hebben geene patatten meer te eten en er zijn er nievers te bekomen. Men spreekt reeds van rapen, beeten en wortelen aan de menschen te vervoederen.
Een hemd kost 7 frank vroeger 3,5 franken
17 november 1916 vrijdag.Geen nieuws.
18 november 1916 zaterdag.Geen nieuws.
19 november 1916 zondag.Geen nieuws.
20 november 1916 maandag
Mama gaat naar Antwerpen. Albert betert.(onderlijnd)
Van heden af moeten de werkloozen gaan doppen in de wijklokalen en dit regelmatig alle dagen, uitgenomen 's zondags.
21 november 1916 dinsdag. Niets nieuws.
22 november 1916 woensdag.Niets nieuws.
23 november 1916 donderdag
Mama gaat naar Antwerpen. Albert betert (onderlijnd)
24 november 1916 vrijdag. Geen nieuws.
25 november 1916 zaterdag.
Er wordt geafficheerd dat alle jongelingen van 17 tot 32 jaar zich den 30 November aanstaande om 8 uur 's morgens in de Cavaleriekazerne der Slachthuisstraat moeten zijn, voorzien van ransel met verschoon, enz
Degenen die niet kunen bewijzen dat ze werk hebben worden naar Duitschland gedeporteerd om te arbeiden.
De voormalige burgerwacht en de soldaten worden enkel gecontroleerd en hunne kaart afgestempeld.
26 november 1916 zondag. Geen nieuws.
27 november 1916 maandag
Mama gaat naar Antwerpen .Albert Betert. (onderlijnd)
28 november 1916 dinsdag

Vorige pagina  indexpagina Volgende pagina