Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1916
Slechts twee treinen per dag lijn Antwerpen Gent
31 10 1916 - 06 11 1916 


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

Mama gaat naar Antwerpen, Albert betert (onderlijnd).
De Amerikaansche Winkel is deze week voor de 2de maal, bij gebrek aan waren gesloten.
Die patatten inliggen hebben krijgen er geen meer in den Stadswinkel; er wordt kontrool gemaakt.
31 october 1916 dinsdag
J.Lentacker trekt 80 franken van den Staat, in de Nat. Bank t/s. over de maand October, voor zijn zoon Edmond.
1 november 1916 woensdag
Allerheiligen.
Onze jongens zijn 27 volle maanden binnen!
2 november 1916 donderdag
Er rijden maar twee treinen meer op de lijn Antwerpen Gent, heen en weer, des morgens en des avonds; bij gebrek aan treinmateriaal is deze maatregel door de Duitschers genomen.
Mama gaat naar Antwerpen, Albert betert. (onderlijnd)
3 november 1916 vrijdag
De 28 ste oorlogsmaand begint vandaag
450 man van Kieldrecht en omstreken zijn de grens overgetrokken liever dan voor den Duitscher te gaan arbeiden.
Alle omliggende gemeentes van St Nikolaas die in de Etappen liggen, hebben hunnen werkloozen aan den Duitschen reeds moeten afstaan om voor hun te gaan werken; deze werklieden zijn reeds naar Duitschland gedeporteerd.
De boter mag maar aan 6,50 ŗ 7,00 fr de kilo verkocht afficheeren de Duitschers, onmogelijk ze aan dien prijs te bekomen.
Gansch de mannelijke bevolking van Elversele, het bestuur der gemeente uitgesloten, is te Lokeren in eenen fabriek opgesloten, om rede de moord op een Duitscher op 22 october ll.
4 november 1916 zaterdag. Geen nieuws.
5 november 1916 zondag. Niets te melden
zie ook oorlogskroniek ter zee
6 november 1916 maandag
Mama gaat naar Antwerpen, Albert betert.
In Antwerpen afficheert men dat de werkloozen tot 32 jaar naar

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina