Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1916
Fransche avondschool ingericht
Lokerse werklozen naar Duitsland
03 10 1916 - 13 10 1916 


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

De Fransche Avondschool voor jongens wordt ingericht in de jongens patronagie der Kasteelstraat.
In den Stadswinkel Union geven ze deze week suiker en patatten aan 7 cens de kilo en 2 kilo per persoon.
3 october 1916 dijnsdag
De 27 ste oorlogsmaand begint vandaag, geene uitkomst te zien.
4 october 1916 woensdag. Geen nieuws.
5 october 1916 donderdag. Niets te melden.
6 october 1916 Vrijdag
Onze meldingskaart word voor de 3de maal door de kontrool van Antwerpen op het Stadhuis van Sint Nikolaas afgestempeld.
Mama en papa gaan naar Antwerpen bij Albert die reeds opzit (onderlijnd).
7 october 1916 zaterdag.zie ook Dardanellen
Leonie Lentacker verdient deze week op de fabriek 3,75 fr:
8 october 1916 zondag
Mama gaat naar Antwerpen, Albert wandelt reeds (onderlijnd). J. Lentacker heeft 12 frank van Mechelen Terneuzen over September.
9 october 1916 maandag
Bij gebrek aan waren is de Amerikaansche Winkel voor de eerste maal deze week gesloten.
We kopen patatten aan 25 franken de 100 kgr
10 october 1916 dinsdag
De Duitschers zijn reeds twee volle jaren in St Nikolaas en nog geene uitkomst te zien.
11 october 1916 woensdag
Mama gaat naar Antwerpen, Albert wandelt reeds in den hof (onderlijnd)
12 october 1916 donderdag. Geen nieuws.
zie ook oorlogsgebeurtenissen 12 10 1916 - 17 03 1917

13 october 1916 vrijdag
Te Brussel geven ze 100 franken voor 100 kgr. patatten.
In Lokeren zijn 600 jongelieden van 17 tot 45 jaar naar Duitschland weggevoerd om ginds voor hun (Duitschland) te gaan arbeiden. Al deze lieden trokken van het ondersteuningskommiteit.
Mama gaat naar Antwerpen, Albert betert voortdurend.
14 october 1916 zaterdag
 


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina