Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1916
Albert wordt geopereerd in Sint Camilus
Wintertijd wordt ingevoerd
26 09 1916 - 02 10 1916 


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

25 september 1916 maandag
Ze verkoopen tegenwoordig soep aan iedereen die er begeert aan 0,12 fr de pint; deze soep wordt gemaakt in de fabriek van den heer P Janssens Hofstraat, t/s door den heer Landsman. soepkaart
De soldatenondersteuning aan vrouwen wordt gevestigd in het lokaal Goed Heil Mercatorstraat t/s.
Albert gaat naar Antwerpen met mama om zich te laten opereren in het St. Camillusgasthuis. (onderlijnd)
We betalen voor 100 kg aardappelen 23 franken.
26 september 1916 dinsdag
Albert wordt vandaag geoppereerd (dubbel onderlijnd); allen gaan beÍwegen naar Gaverland.
27 september 1916 woensdag
Mama gaat naar Antwerpen (onderlijnd); operatie Albert goed gelukt.
28 september 1916 donderdag. Geen nieuws.
29 september 1916 vrijdag
Mama gaat naar Antwerpen (onderlijnd) Albert betert. Ze koopt een boekje kaartjes van 14 fr. voor de reis Antwerpen Sint Nikolaas, zoo ene reis kost dan 1,40 fr heen en weÍr anders 3,50 fr voor een gewone koupon.treinticket
30 september 1916 zaterdag
J.Lentacker trekt 60 frank voor de maand September voor zijn zoon Edmond in de Nationale bank, van den staat.
Leonie Lentacker verdient 5,00 fr deze week op de fabriek.
1 oktober 1916 zondag
De Duitsche uur wordt 1 uur achteruit gezet, zoodat ze nu 1 uur op den Belgische tijd vooruitstaat.
Mama gaat naar Antwerpen, Albert betert (onderlijnd).
Onze jongens zijn reeds 26 volle maanden binnen.
2 oktober 1916 maandag
De stadswinkel wordt van de Akademie naar de Nieuwstraat in het lokaal der Antwerpse bakkerij, schuin over het Gildenhuis gebracht.
De school van Mr Elinck uit de Kalkstraat, nu Duitsche kazerne, wordt ingericht: 3 klassen in de Patronagie van Mr Vervoorent en 2 klassen in de vakschool St Antonius O.L.Vrouwplaats.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina