Dagboek Raphaël Waterschoot 1916
Lichten moeten gedoofd worden door gevaar voor vliegtuigen
16 09 1916 - 25 09 1916 


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

16 september 1916 zaterdag
zie ook  het krijgsbedrijf in het westen
Leonie Lentacker verdient op de fabriek deze week 2,00 fr
17 september 1916 zondag. Geen nieuws.
18 september 1916 maandag
Ze verkoopen in den stadswinkel deze week suiker en aardappelen aan 7 cens de kilo en 2 ks per persoon.
19 september 1916 dinsdag. Geen nieuws.
20 september 1916 woensdag
Mad Standaert van de Groote Markt met hare dochter worden door de Duitschen losgelaten.
21 september 1916 donderdag
Ons rantsoen brood wordt vermindert op 325 gram per dag, het brood kost tegenwoordig 44 centiemen de kilogram.
We hebben een natte zomer gehad, de oogst is tamelijk goed gelukt; De Herfst begint vandaag.
22 september 1916 vrijdag.
Mama en Albert gaan naar Antwerpen om met de dokter akkoord te maken (onderlijnd) (300 fr: voor de operatie,- 5,00 fr per dag voor de kamer in 't gesticht plus de kosten voor verbanden, medecijnen, operatieplaats enz)
23 september zaterdag
Door de Heimolen- Wever - en Potaerdestraat is het verkeer voor de burgers van Sint Niklaas verboden. ( Deze straten palen aan het Etappengebied en deze maatregel is genomen om het smokkelen te beletten).
Dan van dezen avond af moeten alle lichten worden gedoofd op de straat (lantaarns enz) en binnehuis (étalages, cafés, enz); dit op order van den Duitscher om het gevaar voor vliegmachines te beperken. Overtredingen worden tot 1000 Mark boete bestraft.
Leonie Lentacker verdient deze week 3,50 fr op de fabriek.
N'en Zeppelin passeert hier dezen avond boven de stad om 6 U.B.T. hij vloog op enkel honderden meters hoogte.
24 september 1916 zondag. Geen nieuws.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina