Dagboek Raphaël Waterschoot 1916

Smokkelaar doodgeschoten voor een halve kilo boter
17 08 1916 - 25 08 1916 


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

17 augustus 1916 donderdag
J.Lentacker ontvangt in de Nationale bank, t/s over Juni 1916 60 fr. over juli 1916 60 fr. voor zijn zoon Edmond.
N'en smokkelaar De Dauwe uit de Langhalsbeekstraat te Sint Niklaas wordt aan den Witten Staak op een 100 tal meter van zijn huis door de Duitsches doodgeschoten, omdat hij op een gegeven bevel niet stilstond en over de akkers weg zonder pass zijnenen weg vervolgde. Hij laat vrouw en kinderen achter en had n'en 1/2 kilo boter bij zich. Gij ziet hoe streng ze zijn op de grens van Sint Nikolaas, tusschen het Etappen en Gouvernementsgebied.
18 oogst 1916 vrijdag
8ste paarden rekwireering enkel voor Sint Nikolaas en Nieuwkerke. De Duischers eisschen 20 paarden op.
19 oogst 1916 zaterdag
Leonie Lentacker verdient deze week op de fabriek 3 fr.
20 oogst 1916 zondag
Papieren vliegers mogen niet meer opgelaten worden afficheeren de Duitschers.
Tot 9 uur B.T. mogen we 's avonds in de cafès blijven zitten en den ganschen nacht op straat loopen afficheeren de Duitschers.
21 oogst 1916 maandag
Om om eenige liters melk tot Belcele (Etappengebied)n te gaan halen krijgt n'en burger van Sint Nikolaas 80 Marken boete van de Duitschen. Om eene Duitsche Overheid van Sint Nikolaas niet te groeten krijgt er n'en gardeville van hier 3 maanden bak en wordt seffens gearesteerd.
22 oogst 1916 dinsdag
De Duitschers richten op O.L.Vrouwentoren eene wacht in die de vliegmachines moeten signalereeren; hunne hoofdwacht is in den tir reduit in het hotel den Arend O.L.Vrouwtraat
23 oogst 1916 woensdag.Geen nieuws.
24 oogst 1916 donderdag
We krijgen eene nieuwe eenzelvigheidskaart met protret van de Stad Sint Nikolaas.
25 oogst 1916 vrijdag
Er passeeren hier verscheiden vliegmachines.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina