Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1916
Overeengekomen kleuren mogen 
door personen eener zelfde stad niet meer gedragen worden
04 08 1916 - 14 08 1916 

Derde oorlogsjaar
4 augustus 1916 vrijdag
De pensionnairen van alle pensionaten die in de Etappen- grens of operatiegebied wonen krijgen voorloopig, nu het vacantie is, geen pass om naar huis te gaan.
5 oogst 1916 zaterdag
Leonie Lentacker ontvangt deze week op de fabriek fr:5,50
6 oogst 1916 zondag. Geen nieuws.
7 oogst 1916 maandag 
J.Lentacker trekt van Mech-Tern. over Juli 12 fr: ondersteuning.
Karren en paardenmonstering van de Duitschers voor St Niklolaas en omstreken; ze eisschen er geene karren of paarden op.
De Duitschers eisschen alle hoeveelheden, koper, tin, nikkel enz van meer dan 10 kgr op.
8 oogst 1915 dinsdag
Overeengekomene kleuren mogen door personen eener zelfde stad niet meer gedragen wsorden; toejuichingen mogen niet meer gebeuren afficheeren de Duitschers; naklank van de betooging ter eere van Mercier op 21st juli.
9 oogst 1916 woensdag 
Boter en eieren mogen enkel nog persoonlijk door groote verkoopers en de boeren zelf verkocht worden aan de burgers; alle tusschenhandel is verboden afficheeren de Duitschers.
10 oogst 1916 donderdag
Deze week bestellen ze patatten in de stadswinkel aan 0,14 de kilo en 2 kilo per persoon.
In de patatwinkels der stad kosten de patten 0,25 fr de kilo!
11 oogst 1916 vrijdag. Geen nieuws.
12 oogst 1916 zaterdag
Leonie Lentacker verdiend deze week op de fabriek fr: 6,00
13 oogst zondag
Ik ga met Leonie naar Gaverland beÍwegen.
14 oogst maandag. Geen nieuws.
15 oogst dinsdag. Geen nieuws.
16 oogst woensdag. Geen nieuws.

Vorige pagina  indexpagina Volgende pagina