Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1916
Overzicht na twee jaar oorlog
prijzen 1916 boter of eieren
(is vervolg van bijlage)overzicht prijzen 1914-1918

Vorige pagina
Indexpagina Volgende pagina


De zedeloosheid is veel verslecht binst den oorlog; armoede en de werkloosheid zijn er veel de schuld aan. Vele wijven loopen met de Duitschers en menige cafť is reeds gesloten.
Als gazetten hebben wij tegenwoordig 4 Hollandsche bladen oa
De Nieuwe Rotterdamsche Courant die we alle dagen koopen,
de Maesbode, Het Vaderland en de Nieuwe Courant; verders hebben we 2 Duitschgezinde oorlogsgazetten en de Gentenaar, Het Volk, De Vooruit en de Bien Public van Gent. Alle nieuws laten de Duitschers tegenwoordig door.
Mechelen Terneuzen betaald regelmatig ondersteuning aan zijne werklieden. 
De staat ingsgelijks.
Om n'en brief te verzenden moet men 0,15 fr betalen; eene kaart kost 0,08 fr.
Stads- staats en provincietaksen zijn niet noemenswaardig verhoogd, vergeleken aan voor de oorlog.
Dat is de toestand na 22 volle maanden onder Duitschen dwang te hebben geleefd.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina