Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1916
Overzicht na twee jaar Duitse bezetting in Sint Niklaas
01 08 1916


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

Mr Fonteyne, Mr Burghraeve, Mr Van den Broeck Statiestraat
Mr Janssens, Mr Nobels Groote Markt
Mr Coullier Vooruitgangstraat
Mr Peeters Zamanstraat
Mr De Haeze Regencieplaats
Mr Smet Houtbriel waar de commandant verblijft
Mr Mertens Hofstraat enz.

Een 100 tal Duitsche bedienden of werklieden zijn hier ook te Sint Nikolaas.
Ook hebben wij hier een bestendig Duitsch muziek dat alle dagen paradeert.
De soldaten zijn meestal jonge mannen (zieken, gekwetsten of afgekeurden) die hier maar enkele maanden verblijven en dan weer naar het front vertrekken als wanneer zij genezen zijn; de overige soldaten zijn mannen van 40 ŗ 50 jaar.
Voor dienst moeten de soldaten de grens der stad tussen het Gouvernement en het Etappengebied bewaken. De officieren, meest rijke, die achter het front vechten met lepel en vork.
Autos gebruiken de Duitschers bijna niet meer bij gebrek aan essence.
Het stationsgebouw is in werking doch weinig vervoer bij gebrek aan wagens en meestal doordien alle nijverheden bijna stil liggen.
Ik heb er verleden Zondag 25 wagons op de ganse statie geteld. Men mag binnen het Gouvernementsgebied zonder passen alles verzenden. Maar het Etappen- grens of operatiegebied zijn passen noodig die door den Duitscher afgeleverd worden. Telefoon en telegraaf zijn ongebruikt tenzij door de Duitschers.
De post is vrije en word door Belgen bediend onder Duitsch controol. Binnen het gouvernement gebeurt het verkeer zoo ras als vroeger, naar het Etappen of ander gebied is een brief 6 a 7 dagen onderweg.
Amerikaansche en stadswinkels leveren regelmatig waren aan de burgers die er druk omkomen.
In 't algemeen zijn de waren 100 per 100 en meer gestegen in prijs vergeleken van voor de oorlog. De winkeliers winnen nog altijd veel geld. Woeker wordt er nog immer gedreven door personen die hunne magazijnen vol stapelen en alles nadien aan hoogeren prijs verkoopen wanneer de waren schaarsch geworden zijn.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina