Dagboek Raphaël Waterschoot 1916
  
Overzicht na twee jaar Duitse bezetting in Sint Niklaas
02 08 1916 03 08 1916

2 augustus 1916 woensdag
Edm. Heirman uit de Mercatorstraat wordt door de Duitschers met 1 jaar gevangenis en 20.000 Mark boete gestraft om vlas te hebben gekocht en verkocht tegen het bevel van den Duitscher in. Hij wordt direct naar Antwerpen en van daar naar Duitschland gevoerd.
3 oogst 1916 donderdag
De oorlog is twee volle jaren bezig; de 25 ste oorlogsmaand begint vandaag en nog geen einde te zien. Ik wordt heden 25 jaar. 
We moeten ons opnieuw aanmelden op het stadhuis waar we een nieuwe meldekaart ontvangen; deze wordt voor de 1ste maal door de Duitsche controol van Antwerpen afgestempeld.
Gewoon leven tegenwoordig. Een 600 soldaten hier te St Nikolaas die gelogeerd zijn in de volgende kazernen; een 250 voetvolksoldaten in de Gendarmerie, Vermorgenstraat, een 100 idem in de stadsjongensschool der Kalkstraat; een 150 paardemannen in de kazerne der Slachthuisstraat en een 50 tal idem in het autofabriek van Mr Janssens in de Gazometerstraat; verders nog verscheidene officieren die inwonen in de ledigstaande burgerwoningen der stad met hunnen ordonnansen en de Duitsche bestuurdiensten die ook een zeker aantal soldaten gebruiken.
Als Duitsche inrichtingen hebben we hier:
Het passbureau-meldingsambt (wijkbureel in de Casinostraat (huizen De Larsille)
De Commandantur in de Statiestraat (huis Boyé)
Het Militär gericht in de Statiestraat (huis Mr De Coninckx)
De Mess voor officieren (Pruisen) in de Brouwerstraat (kasteel Mr Janssens)
Het Waldeckerhof (voor Pruisische onderofficieren) in de Statiestraat (huis Mad De Schepper).
De Theater of tempel in de zaal der Akademie, Brouwerstraat
De Casino voor de Bahnhofmannen en Soldatenheim in het lokaal de Casino, Statiestraat
Het Feldboekhandel in de Statiestraat, huis Joris
De Policie hoofdwacht op de Groote markt huis Mr Boenders en bureelen in de bijzonderste huizen der stad als:

Vorige pagina  indexpagina Volgende pagina