Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1916
Postbodes Sint Niklaas terug aan het werk
28 07 1916 - 01 08 1916 

Willen we verder in het Gouvernementsgebied gaan dan moeten we in Antwerpen om een verlof bij de Duitschers gaan. Dit verlof wordt voor eenige weken gegeven.
Voor het Etappen-, grens- en operatiegebied is er een paspoort noodig dat men voor grondige reden bij de Duitschers in de Beurs te Antwerpen kan bekomen mits eene waarborg van 1000 Mark te storten als men een pass bekomt.
De postbedienden van Sint Nikolaas zijn wederom onder Duitsch controol in dienst getreden na een congť van 22 maand.
We mogen zonder pas binnen het fortengebied van Antwerpen van den trein gebruik maken.
Het verkeer per rijtuig is ook binnen het fortengebied van Antwerpen toegelaten. Voor een velo buiten de stad te berijden is er een pass noodig , binnen de stad maakt men er vrij gebruik van.
28 juli 1916 vrijdag
We koopen eene weg boter van 6 kilos aan 7 fr. de kgr 't zij 42 fr:!
Patatten koopt men tegenwoordig aan 0,25 fr de kilo en nog zijn zij moeilijk om krijgen.
29 juli 1916 zaterdag
Leonie Lentacker verdient deze week op de fabriek 5,50 fr
Het vleesch dat nu niet meer gerantsoeneerd is kost 6 ŗ 7 frank de kgr.
Boter is er in de winkels te krijgen aan 7 fr: en meer!
Hier zijn weerom een 100 soldaten in de Gendarmerie toegekomen, die lieden zijn herstellenden; de 100 beste soldaten worden nu in hunne plaats naar het front gezonden en zoo gaat dat regelmatig, gekwetsten komen, gezonden keeren naar het front weder.
30 juli 1916 zondag
Van morgend exercitie door de Duitsche soldaten die de stad tegen n'n ingebeelden vijand mochten verdedigen, van 2 uur 's morgens BT af waren ze zich reeds aan het oefenen en speelde reeds hun muziek op het Statieplein der stad. 't Was nog donker.
31 juli 1916 maandag
Papa gaat naar Brussel, geen nieuws.
1 oogst 1916 dinsdag
Onze jongens zijn vandaag twee jaar binnen.

Vorige pagina  indexpagina Volgende pagina