Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1916
 Nieuw bezettingsleger in Sint Niklaas, 
alle machines moeten aangegeven worden
25 07 1916 - 27 07 1916


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

Er komen hier vandaag ongeveer 150 paardenmannen toe die gelogeerd worden in De Kazerne der Slachthuisstraat en in het Autofabriek van Mr Janssens in de Gazometerstraat. Ook een 250 man voetvolk worden gelogeerd in de gendarmeriekazerne der Vermorgenstraat en een 100 soldaten in de kazerne der stadsjongensschool der Kalkstraat; zoodat we op den oogenblik met de officieren, ordonnanzen en een 70 tal statiebedienden hier zoo wat 600 Duitschers hebben.
De paardenmannen komen van Beveren; het voetvolk van Cruybeke.
Dezen nacht is de oude bezetting er uitgetrokken en in den morgend om 8 uur B.T. is het nieuw bezettingsleger met muziek aan 't hoofd Sint Nikolaas binnen gekomen.
Al deze soldaten moeten de grensscheiding van Sint Nikolaas tusschen het Etappen en het Gouvernementsgebied bewaken. 
Papa gaat naar Antwerpen, geen nieuws.
Leonie Lentacker en haar vader trekken elk 3 fr deze week van het ondersteuningscomiteit.
25 juli 1916 dinsdag
De officieŽle prijs der boter is gesteld door de Duitschers op 5,00 de kg, men ze onmogentlijk onder de 7 fr krijgen,
26 juli 1916 woensdag
Groot Brussel is gestraft met eene boete van 1 000 000 Mark om Kardinaal Mercier te applaudiceeren wanneer deze den avond van 21 sten juli per auto door de straten van Brussel reed.
Er verschijnen vandag geene Hollandsche bladen, daar zal wederom nieuws zijn.
27 juli 1916 donderdag
De Duitschers afficheeren:
Graan mag zonder toelating niet meer gebrand worden.
Alle paarden en wagens moeten opnieuw bij de Duitschers aangegeven worden.
Wij zijn vrij (onderlijnd) te gaan waar wij willen hier in het fortengebied van Antwerpen dat de Stad Antwerpen en omliggende omvat (Dus zonder pas).

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina