Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1916
21 Juli gewone mis op order Duitse overheid
Sint Niklaas nu onder generaal gouverneur Von Bissing (gouvernementsgebied)
 geen vleespegel meer 21 07 1916 - 24 07 1916 

21 juli 1916 vrijdag
We laten onze meldingskaart voor de 8 ste maal afstempelen door de Duitschers die op het stadhuis zetelen.
Nationale feestdag vandaag. Niets buitengewoons aangezien de Duitschers alles verboden hebben. In de 8 ure mis B.T. tamelijk veel volk; overheden van stad enz. waren er aanwezig; gewone mis op order van den Duitscher. meer info
De lokalen van de kliniek en het lazaret in het hospitaal waren vandaag voor de eerste maal te bezichtigen voor het publiek; schoone lokalen.
22 juli 1916 zaterdag
Leonie Lentacker verdiend op de fabriek deze week fr.5,50.
We krijgen ons 100 grammen vleesch deze week per persoon van den Duitscher.
De Duitschers afficheeren dat Sint Nikolaas, Temsche, Thielrode en Nieuwkerken te rekenen van 24 juli (maandag) bij het fortengebied van Antwerpen en bijgevolg bij het Generaal gouvernementsgebied van Brussel onder bestuur van den generaal gouverneur Von Bisssing zullen gerekend worden. De wetten van het fortengebied van Antwerpen een van het generaal gouvernement komen bijgevolg in toepassing, deze van het Etappen gouvernement vervallen.
Alle beschikbare koeien en schapen in St. Niklaas, Temsche, Thielrode en Nieuwkerken worden door den Duitscher opgeŽischt en worden vandaag nog weggevoerd; aangezien den vleeschpegel in het gouvernementsgebied niet bestaat nemen de Duitschers de laatste beschikbare slachtbeesten weg en zetten ze ons zonder vleesch.
Het bestaande garnizoen Duitschers verhuisd volop.
23 juli 1916 zondag. Geen nieuws.
24 juli 1916 maandag.
Wij zijn van heden af gouvernementsgebied en hooren toe bij het fortengebied van Antwerpen. Voorloopig mogen we zonder pass tot in Antwerpen en omliggende.

Vorige pagina  indexpagina Volgende pagina