Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1916

Rantsoen brood 400 gram per dag
geen brood gebrek aan gist
27 06 1916 - 04 07 1916 


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

Leonie Lentacker en haar vader trekken deze week 3 fr. van het ondersteuningskommiteit.
De boerenmilicie tot bewaking der veldvruchten is wederom als verleden jaar ingericht.
Gezien het overvloedige volk dat de Amerikaansche winkel bezoekt; heeft men n'en tweeden Am.Wink. in een huis gestaan Regenciestraat (fabriek van mr Van Vlierberghe-Van Haver) bijgemaakt. De onpare nummers worden in den Am. Wink. der Regenciestraat bediend. De pare nummers in de ouden Winkel der Statiestraat. Door dien maatregel wordt het volk rasser en beter besteld.
We krijgen aardappelen van het gemeentebestuur; 24 kg aan 0,20 fr de kilo; onze aardappelkaart wordt voor de eerste maal afgestempeld.
27 juni 1916 dinsdag
zie ook  krijgsbedrijf in het westen
Ons rantsoen brood is op 400 gram per man en per dag gebracht. Brood kost van heden af 0,48 fr. voor 1,150kgram
28 juni 1916 woensdag. Geen nieuws.
29 juni 1916 donderdag. Niets Nieuws.
30 juni 1916 vrijdag . Niets te melden.
1 juli 1916 zaterdag.
zie ook verdere oorlogsgebeurtenissen 01 07 1916 - 06 04 1917
Onze jongens zijn reeds 23 volle maanden binnen. Nieuwe patatten worden van heden af aan 10 cens de kilo verkocht.
Leonie Lentacker verdiend deze week op de fabriek 5,00 fr.
We krijgen ons rantsoen vleesch deze week.
2 juli 1916 zondag. Geen nieuws.
3 juli 1916 maandag.
De 24 ste oorlogsmaand begint en geen verandering waar te nemen. jacques Lentacker en Leonie trekken elk 3 fr van 't kommiteit. 
Ze geven deze week bloem in den Amerikaanschen Winkel. 250 gram per persoon. Veel volk aldaar aan de beide winkels.
4 juli 1916 dinsdag verordening
Geen brood vandaag bij gebrek aan gist.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina