Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1916
 

Sint Niklaas zonder aardappelen,
aardappelen voorraad moet aangegeven worden.
20 06 1916 - 26 06 1916


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

20 juni 1916 dinsdag.
We gaan ons op het stadhuis voor de 7 de maal bij de Duitschers aanmelden om onze eenzelvigheidskaart te laten afstempelen
De Sad Sint Nikolaas heeft geene aardappelen meer in voorraad om de menschen te gerieven, daarom moet iedere inwoner van Sint Nikolaas zijnen voorraad patatten bij het Stadsbestuur binnen de 2 dagen aangeven op straffe van verbeurdverklaring.
21 juni 1916 woensdag
De zomer begint heden. We hebben een natte lente gehad.
22 juni 1916 donderdag.
Alle vodden worden door den Duitscher hier opgeeischt. De Duitscher afficheert dat de nieuwe aardappelen niet voor 10 juli mogen verkocht worden op straffe van boete.
Mama gaat voor de 1st maal naar de Stadswinkel met de kaart van den Amerikaanschen Winkel. Goede waar en tamelijken toeloop.
23 juni 1916 vrijdag
De soldaten van de Herzog Albrecht kazerne (gendarmerie) verhuizen voor eene maand naar de Stadsschool van den hoofdonderwijzer Mr Elinck in de Kalkstraat, gezien hunne kazerne gansch gekuischt en hernieuwd moet worden. Een 10.000 fr. kosten. De leerlingen dezer school worden bij andere scholen en per klas ingedeeld zoodat de kursussen voortgaan.
24 juni 1916 zaterdag
Leonie Lentacker ontvangt deze week op de fabriek 5,75 fr. Er zijn tegenwoordig zoowat 250 Duitsche soldaten in deze stad.
25 juni 1916 zondag
We krijgen ons rantsoen vleesch deze week van koeien die van de muilplaag aangedaan waren.
't Is kermis vandaag. De processien van het H Sacrament gaan in de kerk, niets buitengewoon anders.
25 juni 1916 maandag
Van heden af deelen ze soepe aan de schoolkinderen van bijna al de stads en aangenomene lagere en bewaarscholen. De stad betaald 1/3 in de kosten; het ondersteuningskommiteit 2/3.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina