Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1916
 

Tweede veemonstering.
Tweede patattendeeling.
18 05 1916 - 22 05 1916


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

Het is verboden op straf van 1000 M. boete, eieren of boter naar Sint Nikolaas te brengen tenzij den Donderdag morgend afficheeren de Duitschers.
18 Mei 1916 donderdag
2de Patatdeeling aan de werklieden deze week aan 10 cens de kilo en aan 6 kilo per persoon
De officieele prijs voor eieren is wederom op 0,15 fr 't stuk voor de Duitscher gesteld.
Gisteren zijn er een 100 personen door de Duitscher met 30 Mark boete gestraft om brieven over de grens te laten smokkelen. Deze brieven waren ontdekt in een machien van Mechelen Terneuzen en ware bij de herstelling van dit machien voor den dag gekomen. Eenige gestraften hebben betaald doch de meesten gaan er voor zitten.
We koopen patatten aan 18 en aan 20 frank de 100 kilos. Manschoenen kosten reeds 30 frank het paar!
19 mei 1916 vrijdag
2de Veemonstering voor de koeien van Sint Nikolaas op de Groote Markt door de Duitscher; zij eisschen eenige tientallen koeien op. Papa gaat naar Brussel voor 2 dagen; voor zijn pass moet hij 3,75 fr in zilvergeld betalen! Zijne reis kost hem een 50 frank.
20 mei 1916 zaterdag
We moeten ons voor de 6de maal voor de Duitschers op het stadhuis aanbieden, om onze meldekaart door de Duitschers te laten afstempelen.
Leonie Lentacker verdiend deze week 3,75 fr. op de fabriek.
21 mei 1916 zondag
We krijgen deze week 100 grammen vleesch per persoon .
22 mei 1916 maandag
2de Patatdeeling aan de burgers aan 10 cens de kilo en 6 kilos per persoon. ( is de derde patatdeeling)
Men wordt verzocht zich deze week op het stadhuis te laten opschrijven voor eene eier-boter-patatkaart, daardoor komt men in 't bezit eener nieuwe kaart.
We hebben reeds de volgende rantsoeneringskaarten
1- Amerikaanschen Winkel
2- Broodkaart
3- Beenhouwerskaart
4- Boter-eier-en-patatkaart

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina