Dagboek Raphaël Waterschoot 1916
Alle haver wordt opgeeist
Slechts 2 cafés mogen door de Duitsers bezocht worden
09 05 1916 - 17 05 1916 


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

Leonie Lentacker en haar vader trekken elk 3,75 fr van het ondersteuningscommiteit deze week.
Jacq. Lentacker trekt 12 fr van Mechelen Terneuzen over april. 1ste Patattendeeling aan de burgers van de stad aan 7 cens de kilos en 3 kilos per persoon.  meer info
9 mei 1916 dinsdag. Geen nieuws.
10 mei 1916 Woensdag.
De Duitscher is reeds 19 volle maanden in Sint Nikolaas.
11 Mei 1916 Donderdag verordening
We koopen 13 door de Duitscher aangeslagen eieren op het Stadhuis aan 0,12 fr 't stuk.
Jacques Lentacker trekt 60,00 fr van den Belgischen Staat voor zijn zoon Edmond in nr 36 der Tabakstraat.
12 mei 1916 vrijdag verordening
Alle haver moet bij den Duitscher tegen midden mei ingeleverd worden.
Geen graantje haver mag door den boer op straffe van boete nog vervoederd worden. meer info
13 mei 1916 zaterdag. Geen nieuws. verordening verordening
14 mei 1916 zondag verordening
Wij krijgen deze week een 100 gram vleesch per man als rantsoen. Iedereen die nog geen volgnummer op zijn eenzelvigheidskaart van de stad heeft, moet op bevel der Duitschers deze week op aangeduide dagen er een laten opzetten op het stadhuis.
15 mei 1916 maandag verordening zie ook Voorspel oorlogsverklaringen en schendingen der grenzen 15 03 1916 - 26 09 1916
Leonie Lentacker en haar vader trekken deze week elk 3,75 fr van het ondersteuningscommiteit.
16 mei 1916 dinsdag. Geen nieuws.
17 mei 1916 woensdag
De Duitschers geven concert om 1 uur B.T. in de Warande en om 4 uur B.T. in den hof van den Casino in de Statiestraat. In een café gestaan hoek der Prins Albrechtstraat en Regencieplaats worden enkel Duitschers toegelaten zoo ook in een herberghuis gestaan op de Kokkelbeekstraat nevens den brouwer Van Kemseke, dat zijn de eenige cafés waar zij toegelaten zijn.

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina