Dagboek Raphaël Waterschoot 1916 WO1
 

Duitse zomertijd gaat in 
Duitsers doen huiszoeking in alle cafés
02 05 1916 - 08 05 1916


Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina

De horloges worden nog 1 uur vooruit gezet,vandaar dat het 2 uur Duitsche uur is als het 12 uur Belgische uur slaat.
We moeten bijgevolg om 9 uur B.T. de cafés verlaten en om 10 uur B.T. binnen zijn des avonds.
Leonie Lentacker en haar vader trekken elk 3,00 fr + 0,75 fr opleg van het ondersteuningscommiteit deze week.
We betalen voor 100 kgr. aardappelen 19,00 frank.
Eene lat kwatta chocolade kost reeds 0,40 frank!
2 mei 19156 dinsdag
De Duitschers maken bekend dat alle openbare diensten in de kerken, stadhuizen, scholen, fabrieken enz de Duitsche uur moeten aannemen voor het begin en einde der werkzaamheden.
Zoo zijn er tegenwoordig fabrieken die om 10 uur B.T. uitscheiden en wederom beginnen om 12 u B.T.
De scholen beginnen allen een uur vroeger.
Het lokaal De Casino, Statiestraat ter stede is gansch opgeeischt door de Duitschers voor Casino der Statiemannen; de huisconcierge moet zijn huis verlaten.
De Casino der Militairen (huis Thienpont, Statiestraat) is afgeschaft daar de Duitschers in geene aanraking meer mochten komen met burgers en burgers dezen café bedienden.
3 mei 1916 woensdag
De oorlog is al 21 volle maanden bezig, de 22 ste oorlogsmaand begint vandaag.
4 mei 1916 donderdag. Geen nieuws.
5 mei 1916 vrijdag. zie ook Antwoorden Duitsland aan Amerika
De Duitschers doen eene huiszoeking in alle herbergen van gansch de stad dezen nacht. Ze zoeken naar vermiste soldaten zegt het volk.
6 mei 1916 zaterdag.
We krijgen deze week 100 grammen vleesch per persoon. De Duitsch zendt al onze koeien naar zijn land en daarmede hebben we hier geen vleesch.
7 mei 1916 zondag. Geen nieuws.
zie ook het krijgsbedrijf in het westen
8 mei 1916 maandag

Vorige pagina Indexpagina Volgende pagina