Dagboek Raphaël Waterschoot 1916
Pasen en geen vlees! Geen Duitsers meer in cafés.
Schoonste sparren worden uitgedaan en naar front gestuurd.
23 04 1916 - 30 04 1916 

Geen enkele Duitscher mag van nu af aan niet meer in gelijk welk café komen en dat in heel het land door.
Hier in Sint Nikolaas hangt er voor ieder café een opschrift in de Duitsche tale, dat de ingang aan Duitsche legeraanhoorigen verboden is.
De persoon die bier aan een Duitscher schenkt kan gestraft worden met eene boete van 1000 tot 5000 Mark.
23 april 1916 zondag
Paschen vandaag en geen vleesch. We krijgen ons rantsoen enkel morgen daar de Duitscher te laat doen slachten heeft en het vleesch nog te versch is.
24 april 1916 maandag. Geen nieuws.
25 april dinsdag.
Tegenwoordig veel volk aan den Amerikaanschen winkel. Alles begint reeds te mankeeren daardoor veel vraag naar de Amerikaansche waren. Van de Amerikaansche bruine boonen waar men destijds zoo op geschimpt heeft kan men maar 1/2 rantsoen meer krijgen zoveel vraag is er naar.
26 april 1916 woensdag. Geen nieuws.
27 april 1916 donderdag. Niets te melden.
28 april 1916 vrijdag
Alle bosschen van Sint Nikolaas worden door het Duitsch legerbeheer in beslag genomen afficheeren de Duitschers. De schoonste sparren worden uitgedaan en naar het front gestuurd.
29 april 1916 zaterdag. niets aan te stippen.
30 april 1916 zondag
Geen vleesch deze week.
De Duitscher die anders het vleesch leverde levert nu geene koeien meer. De beenhouwers moeten nu zelf hunne beesten aan de Duitscher aanduiden doch zij hebben deze week te weinig tijd gehad om koeien te zoeken en daardoor geen vleesch in de gansche stad deze week.
1 mei 1916 maandag

Vorige pagina  indexpagina Volgende pagina