Dagboek Raphaël Waterschoot 1916
Het Casino in de Statiestraat nu soldatenheim
vanaf nu ook vleesrantsoen
04 04 1916 - 12 04 1916 

4 april 1916 dinsdag
De Duitse soldaten mogen op straf, van heden af, in geene enkele herberg meer binnenkomen.
In gansch St Nikolaas is er hun maar eene enkele herberg toegelaten en dat is de eetzaal van de café De Spiegel op de Groote Markt. In den café mogen ze dan nog niet komen!
5 april 1916 woensdag. Geen nieuws.
6 april 1916 donderdag.
Papa gaat naar Antwerpen, geen nieuws aldaar.
7 april 1916 vrijdag. Niets te melden.
8 april 1916 zaterdag
De zaal Casino in de Statiestraat is in Soldatenheim voor de Duitschers verandert.
Diegene die kiekens heeft moet hun getal bij den burgemeester op order der Duitschers aangeven.
Deze die alle weken vleesch wil bekomen, 150 gram per persoon en per week moet zich op 't stadhuis aangeven.
Van toekomende week af hebben we vleeschrantsoen. Bijgevolg na het broodrantsoen is dit het 2de rantsoen dat ons opgelegd wordt. Jacq. Lentacker trekt 12 fr. van Mech.Tern. over Maart.
9 april 1916 zondag. Geen nieuws.
10 april 1916 maandag
Sommigen betalen van heden af hunnen melk 0,14 fr de pint en dan is ze nog raar om krijgen.
De Duitscher bezet reeds 1 1/2 jaar St Nikolaas en nog geene uitkomst te zien.
Leonie Lentacker en haar vader trekken elk 3,00 fr van het ondersteuningskommiteit.
11 april 1916 dinsdag. Geen nieuws.
12 april 1916 woensdag

Vorige pagina  indexpagina Volgende pagina