Dagboek RaphaŽl Waterschoot 1916
Wij drinken gebrande gerst ipv koffie.  
Geldophalingen voor krijgsgevangenen vanaf nu in de kerk.
27 03 1916 - 03 04 1916 

27 maart 1916 maandag
Wij moeten onze meldingskaart een 4de maal door de Duitschers laten afstempelen die op't stadhuis in de Oude Raadszaal zetelen. Wij drinken tegenwoordig in plaats van koffie gebrande gerst die een aangename smaak heeft.
28 maart 1916 dinsdag
Slemppartij voor een 300 tal Duitsche soldaten in hunnen Theaterzaal alias Protestansche tempel der Brouwerstraat. Deze soldaten vertrekken des anderdaags naar het front.
29 maart 1916 woensdag
Wij krijgen tegenwoordig veel slecht grijs brood te eten , 't is nog eenen deeg van binnen.
30 maart 1916 donderdag. Geen nieuws.
31 maart 1916 vrijdag. Niets te melden.
1 april 1916 zaterdag
De Belgische soldaten zijn 20 volle maanden binnen.
Duitsche werklieden doen de telefoondraden af die door de Duitschers niet gebruikt worden. Gebrek aan koperdraad doet hun naar alle waarschijnlijkheid tot dien maatregel overgaan.
2 april 1916 zondag
Alle collecten of omhalingen in de stad gedaan moeten met de toelating van de Duitsche overheid gebeuren en zullen onder Duitsch toezicht staan. De omhalingen die in de kerk gebeuren zijn aan dezen maatregel niet onderworpen.
Zoo komt het dat ze vandaag niet staan met bussen voor de krijgsgevangene aan de kerk daar ze niet intijds de toelating van de Duitsche Overheid ontvangen hadden.
Deze toestand heeft maar een enkel keer geduurd daar ze de Duitsch in 't vervolg te slim zijn en met hunnen bussen voortaan in de kerk staan zoodat ze zich aan hun contract kunnen onttrekken
3 april 1916 maandag
De 21 ste oorlogsmaand begint heden; geene uitkomst te zien, vele armoede is er tegenwoordig overal. Leonie Lentacker en haar vader trekken van vandaag af van 't Ondersteuningscommiteit elk 3,00 fr per week in het ondergeschikt bureel der Kalkstraat.

Vorige pagina  indexpagina Volgende pagina